Je ziel kan door zelfontwikkeling, bewustwording en loutering, naar een steeds hoger energieniveau groeien. (Lichtwereld)

 

Je ziel, je uitstraling en het zielennet

Lichtwereld: “Het zielennetwerk is een onderdeel van het kosmisch plan om evolutie en transformatie te bewerkstelligen naar het allergrootste liefdeslicht.”

Ziel

Lichtwereld: “Je ziel kan door zelfontwikkeling, bewustwording en loutering, naar een steeds hoger energieniveau groeien. De verbinding met je Hogere Zelf en hogere energieën wordt dan steeds sterker. Deze verbinding heeft alles met echtheid te maken. Echtheid is het belangeloos verbinding maken waarin je helemaal naakt bent, dus echt. Het gaat dan niet meer om de mens als individu maar de liefde die alles overstijgend is. Hoe hoger het energieniveau van je ziel, hoe hoger de trillingsfrequentie en hoe fijn stoffelijker je energie is.

De energieniveaus zijn door de mens onderverdeeld in dimensies en worden met nummers aangeduid; hoe hoger het nummer, hoe hoger het energieniveau. Volgens de menselijke telling is dit op aarde de 1e t/m 8e dimensie. Maar in feite bestaat er geen 1e of 8e dimensie. Het is de benaming die de mensen eraan hebben geven.”

 

 

Zielennet

Lichtwereld: “De zielen in de 5e dimensie zijn met elkaar verbonden door middel van een (onzichtbaar) net en die van de 7e door een ander net. Het zielennet van een bepaalde dimensie steekt steeds boven de lagere energieën uit. Het netwerk is in feite een magnetisch net dat de lagere energieën optrekt. Het zielennet heeft de lichtwereld nodig als een soort ouderfunctie over de lagere; die trek je omhoog. 

Dat is niet anders dan zoals mensen in hun rol van ouder de kinderen opvoeden. Daar waak je ook over en daar haal je ook het beste uit naar boven. Als de zielen uit het netwerk wegzakken, zal dat grote consequenties hebben voor de lagere energieën. Daarom worden zij omringd door hogere energieën en engelen om hen te bewaken.”

Magnetisch veld

Lichtwereld: “Het zielennet van de 7e dimensie staat weer in verbinding met het magnetisch veld rond de aarde, dat in trillingsfrequentie stijgt. Dat is ook het geval met het zielennet van de 5e dimensie maar in mindere mate. De 4e en 6e dimensies zijn transformatie dimensies en hebben geen zielen net.”

Transformatieproces

Lichtwereld: “Er gaan jarenlange trajecten en processen in de transformatie dimensies aan vooraf alvorens je definitief transformeert naar de vijfde of zevende dimensie. Eerst ga je een paar keer naar de hogere dimensie toe om te voelen. Je krijgt ervaringen door van het Zijn in die hogere dimensie en op een gegeven moment ben je er gewoon de hele dag. Het is zoals autorijden. In het begin denk je nog na bij alles en op een gegeven moment doe je het gewoon.

Je moet het dus niet zo strak zien de 5e of 7e dimensie. Je schiet ook wel eens terug maar dat heeft te maken met je persoonlijke incarnatie plan, welke ontwikkeling je doormaakt en op welk level je zit. Maar eigenlijk zou je kunnen zeggen dat vanaf de 5e dimensie onze wereld gemakkelijker voelbaar is.

 

De zielen uit een netwerk staan telepathisch in verbinding met elkaar. Soms gebeurt het in jullie dromen dat jullie met elkaar contact hebben. Maar in principe heeft ieder individu gewoon zijn eigen ontwikkeling te gaan naar een hogere energie. 

Het kan wel zijn dat je in bepaalde periodes in je leven contact krijgt met iemand uit het netwerk en dat voelt heel vertrouwd aan. Dat contact is dan nodig zodat je op de hogere energielaag blijft. Soms word je door aardse ervaringen teruggetrokken naar een lagere energie. Maar zielen uit het netwerk zijn gevoelig voor elkaar. 

Dus als het nodig is, komt er iemand uit het netwerk in je leven. En je voelt wanneer dat gebeurt, je weet wanneer dat zo is. Wat wij doen is de lagere energieën beïnvloeden via de stralingscirkels van de zielen uit het netwerk.”

Energiereikwijdte

Lichtwereld: “Elke ziel uit het netwerk heeft een energiereikwijdte of uitstraling in een cirkel om hem heen. Het is de aura in het groot. Dus jullie hebben allemaal een straal om je heen. De uitstralingscirkels verschillen in grootte; de een heeft een kleine cirkel de ander een grote. Dat heeft te maken met je eigen incarnatieplan. En als je nog niet zo lang bij het netwerk hoort, is je reikwijdte ook minder groot.

Maar er zullen steeds meer zielen bij het netwerk komen, want de energie gaat zijn effecten hebben. Steeds meer individuen pluggen in op het netwerk en dat trekt de boel steeds meer naar boven.”

Inge: Is dat ook wat vaak in boodschappen van de lichtrijken bedoeld wordt als ze zeggen dat je louter door je fysieke aanwezigheid andere mensen kunt helpen.

Lichtwereld: “Ja, je hebt gelijk. (De lichtwereld laat een net zien met een aantal verbindingen/pilaren naar beneden.) Die pilaren hebben allemaal een soort energiereikwijdte dat voldoende is om de mensen die om hen heen zijn en in een lagere energie leven, bepaalde dingen door te geven.

 

 

De verbindingen worden vooral gebruikt om een bepaald gevoel te geven waardoor de lagere energieën bepaalde keuzes maken in hun leven.

Die lagere energieën zijn zich totaal niet bewust waar de zielen uit de hogere dimensies mee bezig zijn en dat wij er als gidsen en helpers zijn. Dus het heeft ook geen zin om dat te vertellen en dat doen we ook niet. Want als ze er bewust van zouden zijn, zouden ze tegelijk transformeren naar een hogere energielaag. 

Het kan ook zijn dat zij aangesloten zijn bij een religie of een kerk die deze materie veroordeelt, waardoor ze geblokkeerd raken en voor ons onbereikbaar zijn. Het enige wat we dan kunnen doen, is de hogere energie van de zielen uit de hogere dimensies en hun reikwijdte gebruiken om het gedrag van de lagere energieën te beïnvloeden.”

De lichtwereld laat de pilaren zien met het net erboven. De pilaren (zielen) hebben verschillende uitstralingscirkels; de een is groter dan de andere. De cirkels overlappen elkaar en bestrijken een bepaald geografisch gebied.

Lichtwereld: “Ik zal een voorbeeld geven. Stel er is een moeder op school. Die voelt best wel dat dingen uitkomen die ze al dacht en dat ze een sterke intuïtie heeft. Daar denkt ze over na als ze alleen in haar bed ligt. En ze heeft een man die het allemaal onzin vindt. Daarbij is zij aangesloten bij een streng geloof en heeft ze ook geen vrienden die met deze materie bezig zijn. In zo’n geval is zij voor ons moeilijk bereikbaar. 

Zij zal op het schoolplein in de reikwijdte van Inge komen en zij zal een gesprek met haar hebben, dat bij haar op de een of andere manier zal opkomen. Inge zal iets vertellen over intuïtie of hoe zij iets ervaart. En door zo’n kort moment is er bij deze vrouw iets aangeboord waardoor het makkelijker voor haar is om aandacht te geven aan haar gevoel.

Het kan nog verder gaan waardoor ze zich in deze materie gaat verdiepen en naar allerlei bijeenkomsten toegaat. En zo ontworstelt zij zich uit de veroordelingen van haar omgeving van haar intuïtie. 

 

 

Dus in je reikwijdte heb je op aards niveau beïnvloeding. Daarom is echtheid zo belangrijk en dat je uitdraagt wat je van iets vindt. Als jullie jezelf niet zijn, hebben wij het effect niet van de reikwijdte van de cirkel. Zielen met een hoge energie en een grote uitstralingscirkel zijn vrije geesten. Deze zielen kennen het oordelen niet want oordelen blokkeert je en als je geblokkeerd bent, heb je dat effect niet.”

Inge: Dus in ieders reikwijdte zit iemand die verbonden is met het hogere. Maar kan het ook zo zijn dat er een gebied is, die niet in iemands reikwijdte valt?

Lichtwereld: “Ja, er zijn gebieden waar we niet met een cirkel kunnen komen maar dan werken we er wel aan om dat te realiseren. Het zijn gebieden waar veel destruktiviteit hangt en waar weinig uitstralingscirkels zijn. 

Het is moeilijk om iets aards te veranderen waardoor wel effect ontstaat. Want we kunnen niet bij de lagere energieën binnenkomen zonder iemand die met de hogere energieën verbonden is. De lagere dimensies zijn niet voor ons bereikbaar. Helaas dat lukt niet.”

Inge: Maar als in een groot gebied waar liefdeloosheid heerst een ziel komt wonen met een hoge energie en een grote uitstralingscirkel, dan heeft die ziel toch op te boksen tegen veel lagere energieën.

Lichtwereld: “Maar liefdesenergie wint altijd. Als iemand een hoge energie heeft dan zullen er altijd een aantal zielen om die persoon zijn die de liefdesenergie gaan voelen en die transformeren het weer naar andere energieën en die zullen dat ook weer doorgeven. 

Liefde wint altijd, altijd. Haat, oorlog, geweld en alle andere negatieve dingen kunnen maar op één manier bestreden worden: met liefde.”

 

 

Uitstraling

Lichtwereld: “Ik zou graag wat willen vertellen over de cirkels van de uitstraling. Als jullie mensen minder gehaast zouden leven, meer zouden rusten en meer zouden ontspannen en mediteren dan zou het veel gemakkelijker zijn om energieën door te geven en de energie van anderen te voelen. De verschrikkelijke haast-maatschappij breekt alles af. 

Ieder mens zou naar zijn kern moeten gaan en tot rust moeten komen, zodat zijn cirkel een maximaal bereik heeft. Door alle gaten die mensen in hun kern hebben, slaat de verkeerde energie naar binnen en worden de mensen ziek. Jullie noemen het welvaartsziekte. Maar in wezen heeft het ermee te maken dat de mensen het goede niet vasthouden en het slechte niet eruit gooien. Dit is zo ontzettend van belang in jullie wereld. 

Er zou dus veel meer tijd moeten komen voor rust en meditatie. Dan zou de helft van ons werk niet nodig zijn omdat de mens het allemaal al in zich heeft.”

Inge: En hoe ontstaan de gaten in je kern?

Lichtwereld: “De gaten in je kern hebben te maken met negatieve ervaringen die je in je leven opdoet. Als je dat niet goed verwerkt en eruit gooit dan slaat het naar binnen en ontstaat er een blokkade. Daardoor is het vervolgens weer moeilijk om zuivere energie naar de buitenwereld uit te stralen.”

Verwijzing naar een andere channeling


Lichtwereld: ‘Nu komen we op het punt waardoor het allemaal zo ingewikkeld is, omdat ieder mens zelfbeschikkingsrecht heeft. Dus elk plan dat gemaakt wordt, daar kan van worden afgeweken.’ Zie: Zielsverwanten


 

 

Verwijzing naar een andere channeling

‘Wees lief voor je ziel. Koester haar, bescherm haar en leer haar dat ze open mag gaan. Dan zal ze blij worden en nog meer open gaan.’ (Lichtwereld) Zie: Healing ziel

Terug naar “normale weergave”