foto

De wijze waarop lichtwerkers bezig zijn met zuivering

en afstemming, is van groot belang voor

de aarde en alle mensen.

(Channeling Lichtwereld)

Zielscontacten en het zielennetwerk

De zielen in de vijfde dimensie zijn met elkaar verbonden door middel van een (onzichtbaar) net en die van de zevende door een ander net. Het zielennet van een bepaalde dimensie steekt steeds boven de lagere energieën uit. Het netwerk is in feite een magnetisch net dat de lagere energieën optrekt. Het zielennet heeft de lichtwereld nodig als een soort ouderfunctie over de lagere; die trek je omhoog. Dat is niet anders dan zoals mensen in hun rol van ouder de kinderen opvoeden. Daar waak je ook over en daar haal je ook het beste uit naar boven. Als de zielen uit het netwerk wegzakken, zal dat grote consequenties hebben voor de lagere energieën. Daarom worden zij omringd door hogere energieën en engelen om hen te bewaken.

Magnetisch veld

foto

Het zielennet van de zevende dimensie staat weer in verbinding met het magnetisch veld rond de aarde, dat in trillingsfrequentie stijgt. Dat is ook het geval met het zielennet van de vijfde dimensie maar in mindere mate. De vierde en zesde dimensies zijn transformatie dimensies en hebben geen zielennet.

Transformatie proces

Er gaan jarenlange trajecten en processen in de transformatie dimensies aan vooraf alvorens je definitief transformeert naar de vijfde of zevende dimensie. Eerst ga je een paar keer naar de hogere dimensie toe om te voelen. Je krijgt ervaringen door van het Zijn in die hogere dimensie en op een gegeven moment ben je er gewoon de hele dag. Het is zoals autorijden. In het begin denk je nog na bij alles en op een gegeven moment doe je het gewoon. Je moet het dus niet zo strak zien de vijfde of zevende dimensie. Je schiet ook wel eens terug maar dat heeft te maken met je persoonlijke incarnatieplan, welke ontwikkeling je doormaakt en op welk level je zit. Maar eigenlijk zou je kunnen zeggen dat vanaf de vijfde dimensie onze wereld gemakkelijker voelbaar is.

De zielen uit een netwerk staan telepathisch in verbinding met elkaar. Soms gebeurt het in jullie dromen dat jullie met elkaar contact hebben. Maar in principe heeft ieder individu gewoon zijn eigen ontwikkeling te gaan naar een hogere energie.

Het kan wel zijn dat je in bepaalde periodes in je leven contact krijgt met iemand uit het netwerk en dat voelt heel vertrouwd aan. Dat contact is dan nodig zodat je op de hogere energielaag blijft. Soms word je door aardse ervaringen teruggetrokken naar een lagere energie. Maar zielen uit het netwerk zijn gevoelig voor elkaar. Dus als het nodig is, komt er iemand uit het netwerk in je leven. En je voelt wanneer dat gebeurt, je weet wanneer dat zo is. Wat wij doen is de lagere energieën beïnvloeden via de stralingscirkels van de zielen uit het netwerk.

Energiereikwijdte

Elke ziel uit het netwerk heeft een energiereikwijdte of uitstraling in een cirkel om hem heen. Het is de aura in het groot. Dus jullie hebben allemaal een straal om je heen. De uitstralingscirkels verschillen in grootte; de een heeft een kleine cirkel de ander een grote. Dat heeft te maken met je eigen incarnatieplan. En als je nog niet zo lang bij het netwerk hoort, is je reikwijdte ook minder groot. Maar er zullen steeds meer zielen bij het netwerk komen, want de energie gaat zijn effecten hebben. Steeds meer individuen pluggen in op het netwerk en dat trekt de boel steeds meer naar boven.

Inge: Is dat ook wat vaak in boodschappen van de lichtrijken bedoeld wordt als ze zeggen dat je louter door je fysieke aanwezigheid andere mensen kunt helpen.

Ja, je hebt gelijk. (Hercules laat nu een net zien met een aantal verbindingen/pilaren naar beneden.)Die pilaren hebben allemaal een soort energiereikwijdte dat voldoende is om de mensen die om hun heen zijn en in een lagere energie leven, bepaalde dingen door te geven. De verbindingen worden vooral gebruikt om een bepaald gevoel te geven waardoor de lagere energieën bepaalde keuzes maken in hun leven. Die lagere energieën zijn zich totaal niet bewust waar de zielen uit de hogere dimensies mee bezig zijn en dat wij er als gidsen en helpers zijn. Dus het heeft ook geen zin om dat te vertellen en dat doen we ook niet. Want als ze er bewust van zouden zijn, zouden ze tegelijk transformeren naar een hogere energielaag. Het kan ook zijn dat zij aangesloten zijn bij een religie of een kerk die deze materie veroordeelt, waardoor ze geblokkeerd raken en voor ons onbereikbaar zijn. Het enige wat we dan kunnen doen, is de hogere energie van de zielen uit de hogere dimensies en hun reikwijdte gebruiken om het gedrag van de lagere energieën te beïnvloeden.

Hercules laat de pilaren zien met het net erboven. De pilaren (zielen) hebben verschillende uitstralingscirkels; de een is groter dan de andere. De cirkels overlappen elkaar en bestrijken een bepaald geografisch gebied.

Belang van het zielennetwerk

Inge: Op een gegeven moment werden wij, mijn vriendin en ik die de uitleg over het zielennetwerk hadden ontvangen, door een 'toevallige ontmoeting' bij elkaar gebracht. Nadat de lichtwereld vertelde hoeveel werk een 'toevallige ontmoeting' voor hen inhield, gaven ze aan dat de reden van de ontmoeting was, dat ze ons wilden vertellen hoe belangrijk het zielennetwerk is voor een wereld van vrede en liefde.

Er is een prachtig netwerk geformeerd en dit zal zich gaan vergroten. Het versnelt zich naar de mensen die zich in de derde en vierde dimensie bevinden. Er is sprake van een enorme versnelling en het is nodig dat het zielennetwerk actief paraat staat. De kracht zit hem in het zielennetwerk en de samenwerking met de lichtwereld. De kracht die er moet komen, is dat er zoveel overgave is in de samenwerking dat jullie het menselijke Zijn kunnen loslaten. Jullie transformeren dus met elkaar en het is een prachtige ervaring. Maar wees bewust van de weerstanden. Weerstanden zijn er en weerstanden zijn er nodig, maar zijn niet meer voldoende. Ze zullen ondergaan aan de liefdesenergie van het zielen netwerk.

Het gaat om de liefdesenergie en de zielenkracht die er als zielen netwerk is, waarin het menselijke Zijn overstegen wordt. Het gaat dus over het liefdeslicht wat ervaart kan worden in het zielennetwerk. Ego en menselijke zijn zal niet meer als weerstand ervaren worden. Deze vorm van zielen samenwerking is krachtig. Deze is te activeren vanaf elke plek in de wereld. Overal zijn magnetische velden en zijn zielennetwerken aan het werk. Maak jullie werk als lichtwerkers dus groter, maar zonder angst en mét overgave. Pas dan halen we het maximale uit deze tijdsfase.

----------

Ashtar is nauw betrokken bij de energiebanen om de aarde. Dit is enorm belangrijk voor de evolutie. De trillingen worden doorgevoerd naar de aarde en jullie zullen dat steeds meer gaan voelen. (Lichtwereld) Zie: Inspiratie lichtsferen

Zie ook Je ziel en uitstraling:
Er zijn gebieden waar we niet met een cirkel kunnen komen maar dan werken we er wel aan om dat te realiseren. Het zijn gebieden waar veel destructiviteit hangt en waar weinig uitstralingscirkels zijn.

zielennetwerk-liefdeslicht
Quote: 'Liefdeslicht'

Transformatie > > Zielennetwerk > > Naar bovenkant pagina

© Copyright Channelings.nl