Wees je bewust dat je samen met andere zielen één ziel vormt. Met die andere zielen is je levensthema vastgesteld.

Het doel in je leven is dit thema uit te werken zodat jullie gezamenlijk in energie kunnen stijgen.

  • 524-levensthema