,

Chopin O 27:2 N8

Lees voor

Lichtwereld: “De hele spirituele ontwikkeling heeft te maken met de verbinding van de hoge energie met de aardse wereld. Door de mensen zijn verschillende manieren bedacht om zich te verbinden met de hoge energieën. Ook geeft de lichtwereld varianten door waarvan zij weten dat die goed werken.

Maar het is niet zo dat de ene healing beter werkt dan de ander. De ene healing sluit beter bij jóuw energie- en ontwikkelingsniveau aan dan de ander. Hieronder worden een aantal varianten beschreven die ook door de lichtwereld worden ondersteund.”

Lichtwereld: “Elke ziel is verdeeld in 12 zielsdelen, waarvan er 11 geïncarneerd zijn in verschillende tijdsdimensies. Een van die 11 geïncarneerde zielen ben jij. Dus ieder van jullie is verbonden met 10 andere geïncarneerde zielen met hetzelfde geboorte- en sterftemoment en dezelfde levenslessen. Voordat een ziel incarneert, ben je bij elkaar en maak je een plan. De 12 delen zijn allen verbonden met één DNA streng. Als zo’n ziel in 11 delen incarneert, heb je te doen met één DNA-streng in elk leven.”

Inge: Maar de medische wetenschap gaat uit van 2 DNA-strengen?

Lichtwereld: “Klopt inderdaad. De 2 stoffelijke DNA-strengen waar jullie wetenschap het over heeft, zijn niet de 11 strengen waar wij het over hebben. Ook de Reconnection heeft het over de 2 wetenschappelijk vastgelegde DNA-strengen. Maar er zijn ook nog de 12 strengen verbonden met je Hogere Ziel en er bestaan verschillende theorieën of die 12 een aanvulling zijn op die 2 of dat het totaal iets anders is. Die 12 strengen zijn echt iets anders. Het is wel zo dat wij gebruik maken van die 2 strengen die in de wetenschap bekend zijn.

Door deze 2 strengen kunnen we makkelijker de 12 strengen verbinden omdat het dezelfde energiestroom is van het stoffelijke en de DNA-energie.”

Lichtwereld: “Bij de Reconnection word je in contact gebracht met je andere 10 geïncarneerde DNA-strengen. De verbinding met die strengen werd verbroken op het moment van je geboorte. Als je verbonden wordt met je andere DNA-strengen, kan je gebruik maken van de krachten van die strengen. Want jij bent maar een stukje. Het is dezelfde werking van de kracht van een groep en de energie die je uit kunt stralen met een groep of alleen. Of meditatie met elkaar of alleen. Dus als jij contact kunt krijgen met die andere 10 ben je in staat om een veel grotere kracht en zelfontwikkeling aan te boren omdat je gebruik kunt maken van andere inzichten die je van nature niet bij je hebt en die de andere delen in hun dimensies hebben opgedaan. 

Eigenlijk heb je bij het incarnatieplan dat jouw Ziel heeft gemaakt en dat uit 11 onderdelen bestaat, één hoofddoel gekozen en daar hoort een zwakte en een kracht bij. Dus tijdens de Reconnection wordt jouw zwakte en jouw kracht verbonden met de kracht van de andere 10 geïncarneerde zielen.”

Inge: Maar de Reconnection behandeling vindt plaats in twee korte sessies. Vindt in zo’n korte tijd de verbinding plaats met die andere 10 geïncarneerde zielen?

Lichtwereld: “Dat is een goede vraag want het blijft een methodiek die jullie als aardse wezens bedacht hebben. Wat gebeurt, is dat door middel van de Reconnection contact gemaakt wordt met de Hogere Ziel die je behandelt, de 12e. Die legt op zijn beurt contact met de andere 10 delen. Wat er dan gebeurt, is dat de persoon die behandeld wordt eigenlijk een soort eenheid voelt omdat hij voelt dat er andere stukken even aangeraakt worden die versplinterd zijn over andere dimensies.

Maar het is niet concreet aan te tonen dat degene die de behandeling ondergaat een completer gevoel krijgt en eerder in staat zal zijn om kwaliteiten die niet zo goed ontwikkeld zijn – omdat ze verdeeld zijn over de 10 strengen – toch aan te boren.”

Lichtwereld: “Dan de Reconnective Healing. Dat is een behandeling die van de ene mens aan de andere mens wordt gegeven. Dat is een verschil met de Reconnection. Want daar maakt het niet uit wie het doet, omdat wij het doen. De Reconnective Healing is dus van mens tot mens. Waardoor de ene mens door zijn stevige verbinding met de DNA-strengen en zijn Hogere Ziel de andere mens kan laten voelen wat de krachten van zijn andere strengen zijn. Maar het wordt alleen even aangeraakt, er wordt niks verbonden.”

Inge: De andere strengen van de behandelaar?

Lichtwereld: “Nee, van degene die het ondergaat. De behandelaar is het middel, is de weg. Het is wel zo dat we makkelijker door kunnen komen als je als healer de Reconnection al hebt gehad omdat je dan steviger verbonden bent. Bij de Reconnective Healing is het meer de kracht van het Hogere Zelf en van onze energie die we doorgeven. Maar we maken geen verbinding met de DNA strengen.”

Lichtwereld: “Dan heb je de Eenheidsheling, dat is de meest omvattende behandeling. Want zowel de verbinding met je eigen 10 DNA-strengen als de wederkerige invloed van de 10 DNA-strengen vindt plaats. Dus het is geen eenzijdig iets. Jullie staan over en weer even in verbinding met elkaar. Jullie helpen elkaar eigenlijk in de verschillende levens waarin jullie zitten om verder te komen. En als jullie na het sterven met elkaar weer om de tafel zitten, evalueer je het ook. Met de Eenheidsheling is eigenlijk het individu niet meer belangrijk.

We maken verbinding met de andere delen, andere strengen om van elkaars kracht gebruik te maken. Dus het gaat niet meer om alleen één mens of om één proces. Het gaat om de hele ziel die opgesplitst is. En jullie geven elkaar daarin kracht en energie. Dus het gaat veel verder en hoger.”

Inge: Is het zo dat je met één Eenheidsheling al verbonden kunt worden met je andere 10 delen?

Lichtwereld: “Ja dat kan in wezen wel maar wij weten dat het meestal niet genoeg is. Het incarnatieplan omvat zoveel en zoveel leerdoelen en zoveel processen dat eigenlijk gewoon 10 behandelingen voor elke DNA- streng één (zie: Helingsproces), voor elk levensdeel één, het beste is om het zo te behandelen.”

Lichtwereld: “Als de 11 delen allemaal een eigen leven hebben en in een van die levens wordt iemand op een lagere energie gezet, dan zijn jullie met z’n allen verantwoordelijk om die ander weer terug te trekken. Want je bent één ziel. Dus je hebt naast je eigen leven ook verantwoording voor de andere 10.

Daarom is Eenheidsheling ook zo’n krachtig middel. Maar er is geen directe beïnvloeding naar de andere dimensies. Het kan alleen via het Hogere Zelf, de 12e Ziel. Maar dan nog heeft de persoon die in dat leven gekozen heeft, zijn weg.

Als ze het oorspronkelijke plan evalueren als ze terug zijn bij de Hogere Ziel dan heeft iemand die erg afgeweken is, een grote invloed op het volgende Hogere Ziel plan. Want er kan dan minder afgestreept worden. Het wordt overigens niet afgerekend. Er wordt niks afgerekend, alleen de balans wordt opgemaakt.”

Lichtwereld: “Waarom er zo ontzettend veel verschillende vormen zijn, heeft te maken met zo verschrikkelijk veel verschillende energielagen waarin mensen leven en de noodzaak om een grote groep te bereiken. Wij kunnen niet bij jullie binnen komen zonder iemand die met de hogere energieën verbonden is. De lagere dimensies zijn niet voor ons bereikbaar. De ene behandeling is sterker dan de andere behandeling. Maar dat wil niet zeggen dat de ene behandeling ook beter is dan de ander, want je moet het nog wel aankunnen.”

Inge: Je kan dus kiezen als mens: Hoever wil ik gaan?

Lichtwereld: “Het is meer: waar ben je aan toe op dat moment in je leven? Je komt uit op de behandeling die je aankan.”

Inge: Is het als healer ook mogelijk om de verschillende vormen naast elkaar aan te bieden?

Lichtwereld: “Ja natuurlijk is dat mogelijk. Als je naar een kledingzaak gaat en een winterjas wilt kopen, heb je ook alle varianten. Het is niet zo dat alleen maar het duurste of bekendste merk verkocht wordt en dat de rest niets voorstelt.

Iemand komt binnen en past de jas die bij zijn budget past, bij zijn lichaam en die hem aanspreekt. Dat is niet anders dan bij de healingen.”

Inge: Dus dan geef je de healing volgens de instructies zoals ze voor die bepaalde vorm zijn gegeven en dan is het ook die energie.

Lichtwereld: “Helemaal goed en zo moet je het ook doen. Het gaat vanzelf. Mensen zullen zich vanzelf openstellen voor de vorm die ze nodig hebben. En door je voor de ene behandeling open te stellen doe je niet tekort aan de andere behandeling. Maar dat is voor jullie aardse wereld nogal ongebruikelijk omdat de mens graag achter één variant wilt staan. Maar de kracht is juist om dat niet te doen.”

Iedereen die zich bezighoudt met dit transformatieproces zal anderen daar weer bij begeleiden. Het is zo dat de hoogste vorm van energie alleen licht is. (Lichtwereld) Zie: Stilte in je hart

Play Video

Deel deze pagina