,

Mozart, Fantasie

Lees voor

(Lichtwereld)

Lichtwereld: “Elke ziel verdeelt zich in 12 delen en 11 daarvan incarneren in verschillende tijdsdimensies. Het 12e deel, het Hogere Zelf of de Hogere Ziel, blijft achter. Zie het als de frontlinie van een gevecht in het veld. Dan blijft er ook een achter en een aantal gaan erin en als ze terugkomen maken ze met z’n allen de balans op van de schade en de winst. Die Hogere Ziel staat niet boven die 11 geïncarneerde delen maar staat gelijk aan hen. 

Ieder geïncarneerd deel krijgt een ziel mee, jullie noemen dat ‘het geweten’ om het pad te bewaken. Dat is een lager stuk wat in de mens zit. Dus ieder van jullie is verbonden met 10 andere geïncarneerde zielen die leven in andere tijdsdimensies waar je gezamenlijk één ziel mee vormt. De 11 geïncarneerde delen hebben allen hetzelfde geboorte- en sterftemoment anders kan je nooit één ziel zijn.”

Inge: Dus we sterven allemaal tegelijk. En ieder van ons is verbonden met 10 anderen die in een andere dimensie leven.

Lichtwereld: “Jullie beiden (lees: degene die de uitleg channelt en Inge die haar gids Ismael channelt) hebben nu te maken met de tijdsdimensie van dat ene stukje ziel van jou wat jij nu op deze aarde bent. Dus aan ieder van jullie zijn 10 geïncarneerde zielen verbonden die in andere dimensies leven. En in deze dimensie hier op aarde zijn jullie allebei zielenfamilie van elkaar.”

Inge: Maar in de andere 10 dimensies zijn die andere delen van ons geen familie van elkaar?

Lichtwereld: “Nee, het kan wel maar hoeft niet persé. Dit is heel lastige materie om uit te leggen. Het heeft te maken met je reïncarnatie plan. Voordat een ziel incarneert ben je met z’n elven bij elkaar en dan maak je een plan. Het kan best zo zijn dat een onderdeel van het plan is, dat je een andere ziel wilt zien in je leven van een andere dimensie. Dat kan een onderdeel zijn van het plan. Maar in de fijnstoffelijke vorm zijn de 11 zielen één. Het is één ziel en ze worden uitgesplitst over 11 dimensies. Je zegt elkaar bij het incarneren voor een leven lang gedag. En daarmee vergeet je de eenheid. Want ieder stukje geïncarneerde ziel heeft zijn eigen doel. 

Eigenlijk hebben jullie bij het incarnatie plan wat jouw ziel heeft gemaakt en wat uit 11 onderdelen bestaat, allemaal één doel gekozen. Jullie zijn dus eigenlijk maar een heel klein stukje van alles wat er is. Jullie zijn maar een fragment uit een film, zoals er nog 10 andere geïncarneerde fragmenten zijn. Samen maken jullie de film. Maar de film bestaat ook niet zonder de kracht van het slot of het tussenstuk. Als je maar één fragment hebt, heb je geen film.

Elk stuk van de 11 geïncarneerde delen van de ziel heeft zijn eigen levensplan, zijn incarnatie plan waarin doelen afspelen van het leven. Het is wel zo dat je als ziel dezelfde karakterkenmerken hebt. Want je bent één ziel. Je bent één maar niet verbonden en je leeft in dezelfde trillingsfrequentie. Je hebt allemaal één leerdoel in het leven wat zich in een andere tijdsdimensie afspeelt. Eigenlijk moet je het zo zien dat de ziel door in 11 stukjes te incarneren in een supertempo wijs wordt omdat hij 11 verschillende processen tegelijk doorleeft.”

Inge: De een is bijvoorbeeld met het probleem ‘macht’ bezig, de ander met het thema ‘grenzen stellen’ of ‘vertrouwen’.

Lichtwereld: “Daarvoor kan de transformatie naar het goddelijke pas plaatsvinden als al die processen in de ziel zijn doorleefd. Het is onmogelijk dat een ziel in één leven incarneert want dan zul je nooit al die processen kunnen doorlopen. Daarom wordt de ziel opgesplitst in delen die allemaal stukjes van de transformatie naar het hogere fijnstoffelijke bewerkstelligt.”

Inge: Dus elk leven heeft een ander thema?

Lichtwereld: “Ja dat klopt helemaal. Je kunt het in thema’s opdelen. Daar zijn veel boeken over geschreven. Dus bij het incarnatie plan van de Hogere Ziel zijn er 11 thema’s te verdelen.”

Inge: Klopt het dat je ook een Hogere Ziel incarnatie plan hebt en een subziel incarnatie plan.

Lichtwereld: “Klopt helemaal. Je hebt een hoger plan en een plan wat zich op een lager niveau afspeelt. Het is niet anders dan de vijfde of de zevende dimensie waarin zich ook verschillende dingen afspelen. Je moet het zo zien dat zo’n Hogere Ziel wil niets anders dan tot de hoogste fijnstoffelijkheid komen en om daar te komen zal hij door alle facetten moeten en daarin kiest hij ook z’n plan voor die 11 levens. En dan kun je natuurlijk denken: ‘Nou als dat zo makkelijk is dan plan je toch 11 levens in die helemaal perfect lopen waardoor je er snel bent.’ Nu komen we op het punt waardoor het allemaal zo ingewikkeld is, omdat ieder mens zelfbeschikkingsrecht heeft. Dus elk plan dat gemaakt wordt, daar kan van worden afgeweken.

Daarom hebben we dat netwerk boven jullie zo hard nodig om die verbinding te maken. We kunnen jullie niet laten incarneren en dan jullie loslaten. Want dan is het zinloos wat er gebeurt. Dus we moeten het enerzijds beïnvloeden maar aan de andere kant heeft ieder mens zelfbeschikkingsrecht.

Dus als we de reïncarnatie plannen evalueren als jullie terugkomen dan maak je de status op van behaalde doelen. Alles wat behaald is, wordt van tafel geveegd. Alles wat nog niet behaald is, wordt weer uitgekristalliseerd tot 11 nieuwe thema’s. Wat af is, is af. En daar ga je niet mee verder. Dus je energie wordt steeds hoger. De ene keer is de balans veel minder vruchtbaar dan de andere keer.”

Inge: Nu heb je 11 concepten. Als er nu een ziel neigt ervan af te wijken en iets heel anders gaat doen, hoe kunnen de andere 10 zielsdelen hem dan terugfluiten?

Lichtwereld: “Dat is niet mogelijk. Er is geen directe beïnvloeding naar de andere dimensies. Het kan alleen via het Hogere Zelf, de 12e ziel. Dat is de enige manier. Maar dan nog heeft de persoon die in dat leven gekozen heeft, zijn weg. Als ze terug gaan redeneren en ze gaan het oorspronkelijke plan evalueren als ze terug zijn bij de Hogere Ziel, dan is het wel zo dat iemand die er heel erg van af is geweken, van grote invloed is op het volgende Hogere Zielenplan. Want er kan dan minder worden afgestreept. Er moet dan vaker geïncarneerd worden om er doorheen te gaan. Het wordt overigens niet afgerekend. Er wordt niks afgerekend. Er wordt alleen een balans opgemaakt.

Wat natuurlijk een enorm groot probleem is, is dat als je geïncarneerd bent, je dan vergeten bent wat het grotere plan is. Want als je weet wat het grotere plan is, dan ziet je leven er anders uit. Maar jullie vergeten het. Het is een film waarin je zit totdat de film afgelopen is en je door de tunnel terug gaat naar je 12e ziel en jullie bij elkaar komen en dan denk je in één keer: Oh ja, dat is wat we hadden afgesproken.”

Inge: Hoe zit het met kinderen die dood gaan als ze bijvoorbeeld 5 jaar zijn? Betekent het dan dat de andere 10 zielsdelen ook maar 5 jaar worden?

Lichtwereld: “Nee, want die leven in een hele andere tijdsdimensie.”

Inge: Maar ze sterven toch allemaal tegelijk?

Lichtwereld: “Maar tijd is een illusie. Alle 11 zielen leven in verschillende tijdsdimensies. En de aardse tijd is een illusie, een gecreëerd iets om tijd aan te duiden. Dit is een heel erg ingewikkeld stuk. Jullie 24 uur is geen 24 uur. Het is gewoon iets wat jullie gecreëerd hebben om structuur aan te brengen. Dat betekent dat die andere 10 zielen in een snellere of tragere tijdsdimensie leven. Een is er dan 4 jaar geworden, een 80, een 60. Ze leven niet in dezelfde tijd.”

Inge: Leven ze allemaal op aarde?

Lichtwereld: “Nee helemaal niet. Het zijn verschillende tijdsdimensies. Het klopt dat sommigen incarneren in een andere tijd op aarde maar er zijn ook incarnaties die op andere planeten plaatsvinden. Er zijn nog heel veel aardes. Veel meer dan jullie kunnen waarnemen. Jullie kunnen het niet waarnemen wat wij hier zien.”

Inge: Wat bedoel je met nog meer aardes?

Lichtwereld: “Gewoon aardes die om jullie planeet ook aanwezig zijn met menselijk leven maar die op dit moment niet meer zichtbaar zijn voor jullie omdat ze al verdwenen zijn, omdat het een andere tijdsdimensie was. Maar ze waren er wel.”

Inge: Wij kunnen op aarde maar met een hele beperkte blik dingen waarnemen. Als jullie alles kunnen zien, dan hebben jullie toch geen overzicht meer.

Lichtwereld (Lachend): “Dat lijkt maar zo, maar het is bij ons super strak georganiseerd.”

Inge: Wat gebeurt er als een ziel door bijvoorbeeld moord of zelfmoord, eerder uit het plan stapt en veel eerder komt te overlijden dan in eerste instantie afgesproken was.

Lichtwereld: “Dat is een hele interessante vraag: wat gebeurt er met een ziel als hij buiten het plan afgaat? Er zijn een aantal scenario’s die dan kunnen plaatsvinden. Een mogelijkheid is dat een ziel laag blijft en geen afstand van zijn fysieke lichaam neemt. Het kan ook zijn dat een ziel tijdelijk naar een noodplan incarneert en pas weer bij zijn oude ziel aansluit als de andere zielsdelen overleden zijn.”

Inge: Wat is een noodplan?

Lichtwereld: “Het zijn eigenlijk zielsdelen die op een bepaald moment nergens terecht kunnen. Ze incarneren niet maar blijven tijdelijk bij elkaar. Je kunt het eigenlijk zien als logeren. Dus een deel van een ziel is gewoon tijdelijk ergens anders.”

Je ziel kan door zelfontwikkeling, bewustwording en loutering, transformeren naar een steeds hoger energieniveau. De verbinding met je Hogere Zelf en hogere energieën wordt dan steeds sterker. (Lichtwereld) Zie: Uitstraling ziel


Maar als je ziel niet vernietigd wil worden omdat ze nog veel te leren heeft, vraagt ze om hulp en je wordt nederig. De kracht van vragen, zit in de intentie van je ziel. (Deelnemer) Zie: Als je ziel niet vernietigd wil worden

Play Video

Deel deze pagina