,
De Grote Aanroep is een instrument van innerlijke kracht

(Lichtwered)

De Grote Aanroep

Vanuit het punt van Licht in het Denken van God
Strome licht in het denken van de mensen
Dat Licht op aarde nederdale

Vanuit het punt van Liefde in het Hart van God
Strome liefde in de harten van de mensen
Moge Christus tot de aarde wederkeren

Vanuit het centrum waar Gods Wil gekend wordt
Richte doel de kleine wil der mensen
Het doel dat de Meesters kennen en dienen

Vanuit het centrum dat wij mensheid noemen
Verwezenlijke zich het Plan van Liefde en Licht
En moge het de deur verzegelen waar het kwaad verblijft

Laat Licht en Liefde en Macht het Plan op aarde herstellen.

Toelichting De Grote Aanroep

De Grote Aanroep is een wereldgebed dat geen enkele godsdienst of groep uitsluit. Het is een instrument van innerlijke kracht om mee te helpen het plan Gods op aarde te verwerkelijken.

Mensen zijn in staat de gebeurtenissen in de wereld te beïnvloeden door gebundelde, verenigde aanroep, waardoor een netwerk (zie:  Zielennetwerk) van licht en goede wil om de aardbol heen wordt geweven. De uitwerking van de Grote Aanroep, als enkeling uitgesproken, kan worden versterkt, door in gedachten je bewust te verbinden met al diegenen die de Grote Aanroep gebruiken. Het verzoek van de mensheid in licht, liefde en geestelijke gerichtheid wordt samengebundeld om een wereld van rechtvaardigheid, eenheid en vrede te bouwen.

Wees dankbaar, ook in de periodes dat jullie het moeilijk hebben, dat je hier op aarde bent. Want jouw aandeel is een groot aandeel in het mechanisme van de kosmos. Zie ‘Godin Aarde’

Play Video

Deel deze pagina