,

Clair de Lune, Debussy

Channelen

Lichtwereld: Wanneer je inademt, adem je niet alleen zuurstof in maar ook prana, een levensenergie, een kracht die het fysieke, het zintuiglijke overstijgt, een kosmische energie dus. Iedereen channelt constant op zijn eigen manier. Je channelt op alle momenten waarop je je intuïtie gebruikt, waarop je inspiratie krijgt, waarin je diep in jezelf voelt hoe dingen voor jóu zijn en hoe je dingen anders zou willen. Zie: Kosmische energie

Codes

Lichtwereld: De codes die in de mensen worden geplaatst, vinden plaats in jullie trillingsveld. Dat betekent dat de energie van jullie, de energie van wat je bent, van jullie stoffelijkheid, gevuld wordt met codes. Dit kun je vergelijken met een chip. Eigenlijk wordt er bepaalde informatie in jullie trillingsveld gezet. Zie: Galactische Federatie

Dimensies

Lichtwereld: De energieniveaus zijn door de mens onderverdeeld in dimensies en worden met nummers aangeduid; hoe hoger het nummer, hoe hoger het energieniveau. Hoe hoger het energieniveau van je ziel, hoe hoger de trillingsfrequentie en hoe fijnstoffelijker je energie is. Zie: Je ziel is je uitstraling

Gidsen

Lichtwereld: Op moment dat je incarneert, gaat je geboortegids met je mee en die heeft ook engelen. Dus we zijn hier met een heleboel helpers en kunnen jullie als gidsen helpen en beschermen om bij de energielaag van je Hogere Zelf te komen. Wij zitten ook op het energieniveau van het Hogere Zelf. Zie: Intuïtie, Contact met je gids, Hogere Zelf

Hogere Zelf

Lichtwereld: Elke ziel verdeelt zich in 12 delen en 11 daarvan incarneren in verschillende tijdsdimensies. Het 12e deel, het Hogere Zelf of de Hogere Ziel, blijft achter. Zie: Zielsverwanten

Ismael: Als je je kunt openstellen voor je Hogere Zelf, dan ben je ook afgestemd op Al-wat-is. Je Hogere Zelf is verbonden met de oerkracht. Men denkt altijd: ‘Het is de energie om mij heen, mijn Hoger Zelf’. Nee, de energie die je om je heen voelt, zijn de hogere wezens die je helpen om je af te stemmen op je Hogere Zelf. Zie: Je Hogere Zelf

Intuïtie

Lichtwereld: In jullie wereld is intuïtie een redelijk geaccepteerd woord terwijl dat niet geldt voor ‘contact met je gids’. Dat komt omdat intuïtie aan iets aards wordt ontleend. Maar in wezen is het een en hetzelfde. Want intuïtie zijn wij. Als iemand intuïtief iets voelt, betekent het dat iemand op dat moment verbonden is met onze wereld zodat we het gevoel erin kunnen leggen. Zie: Intuïtie, Contact met je gids, Hoger Zelf

Kristallen

Essenen: Kristallen staan voor bewustzijn dat zich bezighoudt op de planeet aarde sinds miljoenen en biljoenen jaren. Kristallen leven niet in een realiteit van afscheiding zoals jullie, maar in een realiteit van samenzijn, van eenheid, van God. In essentie zijn kristallen op de planeet aarde om te helpen, bijvoorbeeld om het menselijk wezen te helpen meer betrokken te raken bij het geestelijke. Zie: Kristallen

Lichtdrager

Lichtwereld: Lichtdrager is natuurlijk een term die door de mens verzonnen is. Het is een term om aan te duiden dat iemand zich bewust bezighoudt met het feit dat er meer is tussen hemel en aarde en dit niet specifiek koppelt aan een instituut. Zie: Activatie van je codes

Lichtwerker

Lichtwereld: Lichtwerkers zijn lichtdragers die zich ook nog eens naar de buitenwereld profileren met het lichtwerk, maar dat hoeft dus niet zo te zijn bij elke lichtdrager. Zie: Galactische Federatie

Liefde in je hart

Lichtwereld: ‘Liefde in je hart’ betekent volledige acceptatie van het hier en nu en het moment waarop je dan bent. Dus het betekent dat je jezelf accepteert als mens, als wezen in alles wat er is. Dus je veroordeelt anderen niet maar ook jezelf niet. Je bekritiseert jezelf niet, je onderzoekt hooguit waarom het is zoals het is. Zie: Leven vanuit je hart

Mediteren

Lichtwereld: Mediteren is het afstemmen op je gevoel. Het is een middel om weer de goede energie te voelen. Als mens ben je geneigd om je mee te laten slepen door energieën om je heen. Als je mediteert, sluit je jezelf af en kan je de hoge energie vasthouden. Zie: Uitleg liefdesmeditatie

Reconnection, Reconnective Healing

Lichtwereld: Waarom er zo veel vormen van energetische behandelingen zijn, heeft te maken met de vele verschillende energielagen waarin mensen leven. De ene healing is sterker dan de andere, maar dat wil niet zeggen dat de ene healing ook beter is dan de ander, want je moet het nog wel aankunnen. Mensen zullen zich vanzelf openstellen voor de vorm die ze nodig hebben. Zie: Reconnection of Eenheidsheling

Reïncarnatieplan

Lichtwereld: Voordat een ziel incarneert, maak je een plan. Ieder geïncarneerde ziel heeft zijn levensplan, zijn incarnatie plan waarin doelen zich afspelen van het leven. Je kunt het ook thema’s noemen. Thema’s kunnen zijn dat je leert om grenzen te trekken of met macht om te gaan. Zie: Je zielsdelen

Tegenkrachten

Lichtwereld: Tegenkrachten zijn de energieën die jou in wezen laag willen houden. Die werken dus niet mee aan bevrijding, die houden je laag bij de dimensie die voor hen goed is. Vaak is dat bij mensen die in een nog lagere dimensie zitten. Zie: Lichtwerkers

Transformatieproces

Lichtwereld: Je ziel kan door zelfontwikkeling, bewustwording en loutering, naar een steeds hoger energieniveau. Er gaan jarenlange trajecten en processen in de transformatie (4e en 6e) dimensies aan vooraf alvorens je definitief transformeert naar de vijfde of zevende dimensie. Zie: Je ziel is je uitstraling

Vormen van channelen

Lichtwereld: Iedereen zou met automatisch schrift, stem of in het hoofd kunnen channelen. Het is puur de toegang die we kunnen krijgen, dit ligt in de overgave van de persoon. Welke vorm iemand van channelen kiest, is wat bij de persoon past. Daarom willen we graag dat mensen geraakt worden om naar hun eigen liefdeslicht in hun eigen hart te zoeken. Zie: Workshops healen en channelen

Ziel

Lichtwereld: Jij bent als mens slechts de verpakking van jouw ziel. De energie van de kosmos komt door de ziel. Als je geïncarneerd bent, blijft er een stukje achter en een stukje gaat mee. De hoge energie is achtergebleven en de aardse energie is voelbaar. Zie: Healing ziel

Zielennet

Lichtwereld: De zielen in de vijfde dimensie zijn met elkaar verbonden door middel van een (onzichtbaar) net en die van de zevende door een ander net. Het zielennet van een bepaalde dimensie steekt steeds boven de lagere energieën uit. Het netwerk is in feite een magnetisch net dat de lagere energieën optrekt. Zie: Je ziel is je uitstraling

Play Video

Deel deze pagina