,

Lees voor

Lichtwereld: “De liefde is een overstijgende kracht. Door iemand in zijn geheel te ervaren met de wetenschap dat alles liefde is en bestaat uit een groter geheel van verschillende energielagen, maak je je los van de ander. Mensen zijn slechts een heel klein deel (Zie: zielsverwanten) van het hele universum, waarmee wij revolutie teweeg brengen. De grootste opdracht voor de mens is te leren ervaren dat het wezen op zich eigenlijk nietig is.

Er is geen zelf en geen ander, het is allemaal één. Ieder mens heeft donkere kanten, vooraf vastgelegd die hem in zijn weg zullen bewegen tot inzichten. Mensen zoeken de donkere kanten van de ander op en zullen het bekritiseren, om de eigen donkere kant te onderzoeken.

Pas als men de donkere kant bij de ander negeert, er geen aandacht aan geeft en de ander vanuit overstijgende liefde kan zien, komt de mens op een ander energieniveau. Mensen zullen ervaren dat er geen individu is. Conflicten, is het accent leggen op de donkere kant van de ander en heeft dus als doel jezelf te bevrijden.”

Inge: Dus door de donkere kant van de ander aan te grijpen om dit bij jezelf te onderzoeken, kun je jezelf bevrijden. Maar je kan, ook al ben je met je bewustwordingsproces bezig, toch diverse conflicten hebben?

Lichtwereld: “Een mens bestaat uit genen en een levensprent. De bewustwordingsprocessen die iemand doorloopt, zijn heel divers en vinden vaak op verschillende lagen plaats in hetzelfde leven.”

Jullie zijn allemaal onderdeel van meerdere zielen. Dus eigenlijk ben je maar een klein deel van een groter geheel. Met die andere zielen is je levensthema vastgesteld. (Lichtwereld) Zie: ‘Stilte in je hart’


Het meest waardevolle is, dat ik veranderd ben en gegroeid ben tot een mooi mens en dat ik weer van me zelf hou. (Deelnemer) Zie: Loslaten wat je niet meer dient

Play Video

Deel deze pagina