,
Lees voor
Deze energie verbindt alles weer met de eenheid. Het brengt een ieder dichter bij ware liefde.

(Lichtwereld)

Eenheidsenergie

Healinggidsen eenheidsenergie:
“Geliefden,
Eenheidsenergie is afkomstig van de heelheid, voorbij de dimensies. Zij heeft geen binding meer met dat wat is. Zij gaat hoger dan welke dimensie ook. Zij is ongescheiden aan alle deelheden voorbij. Zij gaat verder dan de Bron van alles, daar uit haar niets geschapen wordt. Zij is, was en zal zijn zoals zij altijd geweest is. Met haar is alles wat geschapen is verbonden, maar komt er niet uit voort. De hogere lichtwereld maakt van haar energie gebruik en het is nu aan de mensheid om ook van deze energie gebruik te maken, opdat de weg naar eenheid waarin de Aarde en de mensheid op weg is, door alle dimensies heen, versneld wordt.

Geliefden,
Deze energie verbindt alles weer met de eenheid (zie: Ervaringen eenheidsheling). Op menselijk niveau brengt het eenheid in geest en lichaam, waardoor de ziel toegang kan krijgen tot het gehele lichaam en alles wat daarin vastgehouden wordt, losgelaten kan worden. Lichaam, geest en ziel worden een en dezelfde. De geest gaat van denken naar observeren en beleven. De ziel ontwikkelt zich in relatie tot de ervaring en het intieme weten, het weten dat voortkomt uit het doorleven van ervaring in het vlees.

Geliefden,
Ieder kan en mag met deze energie werken. Het is voor elk mens geschikt. Al zal het bij een ieder een andere uitwerking hebben, afhankelijk van dat wat aan healing onderhevig is en losgelaten kan worden. Hoe heler de heler, hoe beter de energie kan stromen. Tijdens elke healing wordt ook de heler geheeld. Daar het een proces van eenwording is, wordt de staat van eenheid, het pure Zijn, steeds meer benaderd. Daardoor wordt het mogelijk voor heler en geheelde, om samen een proces door te maken waarin men dichter bij de ander komt. De directe ervaring van eenheid tussen de ene mens en de ander zorgt voor verdere healing, op menselijk niveau. Het brengt een ieder dichter bij ware liefde.

Door de kennis en ervaring door te geven, wordt op elk moment een nieuwe heler geboren, waardoor het proces zich uit kan breiden en weer nieuwe helers en geheelden samen kunnen werken op de weg naar eenheid.”

Macht heeft niet alleen invloed op het persoonlijk leven maar ook op de omgeving. Maar macht staat op zichzelf terwijl eenheid verbindt. (Uriël) Zie: ‘Macht en heerschappij’


Het gaat erom dat jij in het centrum van jezelf staat. De energie van je gids en Hogere Zelf is daar één. (Jeshua) Zie: ‘Workshops Channelen / Healen’

Deel deze pagina