,
Als je vraagt wat je kan doen voor de Aarde, is mijn antwoord: waardeer mij, aanvaard mij, geniet van mij en zegen mij met liefdevolle aandacht.

(Moeder Aarde)

Meditatie: Liefde voor de natuur

Keer je naar binnen en volg je ademhaling.


Je loopt door de natuur en bent omgeven door de schoonheid van de natuur.


En merk op hoe je ademhaling heel rustig 
- bij elke stap die je doet – haar eigen ritme heeft.Ga met je aandacht naar je lichaam en geef heel bewust je aandacht aan je lichaam.
 Voel hoe elke cel in je lichaam geniet van deze rust,
van deze aandacht. Heel rustig adem je in en adem je uit.Weet dat je door hier te zijn, dit genieten van de natuur, 
mij een groot plezier doet.
 Ik ben de stem van de Aarde. Ik ken je al zo lang.
 Elke voetstap die je op mij zet, 
wordt door mij waargenomen en gevoeld.


 
Voel mijn aanwezigheid in en door je lichaam heen.
 We zijn niet gescheiden van elkaar.
 Via je lichaam communiceer ik met jou.

 
Laat mij je nu helpen om te ontspannen.

 Laat spanning los in je hoofd, in je nek 
en laat de spanning los in je schouders.
 Laat een warm bad van zachte Aarde-energie je verlossen van al het gepieker
 en zorgen maken dat mensen zo eigen is.
 
Ik kom je vertellen dat je goed bent zoals je bent.

 Mijn energie voelt warm en vertrouwd, met een sprankel humor.

 
Laat mij door je hart stromen, je buik, je heupen, je benen, je voeten. 
En laat mij via jou de grond raken.
 Voel je geborgen in mij. Wij zijn één.Quote: Zuiverheid kind

Weet ook dat je als mens beschikt over scheppingskracht.
 Wees je bewust van deze scheppingskracht.

 
Sta eens even stil en kijk om je heen. 
Laat je oog dan vallen op een bloem of een bloemetje.

 Ga heel rustig naar de bloem en kijk naar de bloem.
 Bewonder haar, reik je hand uit, raak haar aan.
 Kijk er met aandacht naar.


 
Als je intens deze bloem bewondert, gebeurt er iets met de bloem.
 Als je met etherische ogen zou kunnen zien, zou je waarnemen 
dat er een lichtstroom naar de bloem gaat, die zij opzuigt in al haar cellen.

 
Zij wordt vitaler en sterker, en gaat nog meer stralen.
 Met jouw aandacht en bewondering geef jij als mens de bloem levenskracht.


 
De bloem ontvangt deze energie en gebruikt haar als voedsel. 
Dit geestelijke voedsel zorgt voor een toename aan bewustzijn in de bloem,
 waardoor zij meer gaat stralen en nog vitaler en mooier wordt.

 
Op deze wijze kan jij als mens de natuur inspireren 
en helpen tot zelfbewustzijn te komen.


 
De mens heeft scheppingskracht. De Aarde heeft dat niet. Mijn kracht is die van het ontvangen.
 Ik ontvang en geef door.

 
Ik ontvang energieën vanuit de kosmos, de zon, de planeten en het mensenrijk
en laat deze energieën op een aardse wijze vorm krijgen. 

Ik ben als de bloem die jouw licht opvangt en dit naar jouw terug straalt.

 
Als je vraagt wat je kan doen voor de Aarde, is mijn antwoord:
 waardeer mij, aanvaard mij, geniet van mij
en zegen mij met liefdevolle aandacht.


 
Ik vraag jou om een zegening.
 En onderschat niet de kracht van wat jij uitstraalt met jouw bewustzijn.
 

Op het moment dat jij je verbindt met een plant, een dier, een steen, 
beïnvloed jij het bewustzijn daarvan.


 
Kijk eens om je heen en neem een dier voor je………
 Kijk ernaar, heel bewust met al je aandacht.

 
Als je met aandacht naar het dier kijkt als een bewuste verschijning 
die gekoesterd wilt worden, 
heeft dit een directe invloed op zijn of haar zelfbewustzijn en de wijze waarop het zichzelf beleeft. 

 

Als jij het zegent met jouw liefdevolle aandacht, 
met jouw spiritueel weten dat je deel uitmaakt van één groot bewustzijn,
 breng je iets tot leven in het dier.
 Het dier zal een toename van levenskracht, gezondheid en zelfbewustzijn ervaren.Quote: Zielsliefde

En dat geldt voor alle levende wezens in de natuur.

 
Richt je blik nu naar boven en kijk naar de vogels in de lucht.
 Kijk ernaar met een liefdevolle blik, geniet van de aanblik
 en wees met je aandacht even bij die vogel.


 
Weet dat je haar hebt gezegend met jouw liefde en dat je haar hebt doen groeien en goed doen voelen.

 
Alles is met elkaar verbonden.

 Weet dan ook dat je niet alleen deze ene bloem hebt doen groeien, 
dit ene dier of die ene vogel waar je naar gekeken hebt.

 
Alles is met elkaar verbonden en met je liefdevolle aandacht voor dat ene,
 heb je vele wezens, die voor jou niet zichtbaar zijn, doen groeien. 

 
Wees je bewust van jouw scheppingskracht. Hier ben je toe in staat.


 
Ik wil je danken voor je liefdevolle aandacht, 
voor het genieten van mijn schoonheid.
 Weet dat je me een groot geschenk hebt gegeven met dit genieten.
 

Voel mijn liefde en dankbaarheid, wij zijn één.

 
(Aanbevolen: Ode aan de aarde, ode aan jou – Pamela Kribbe)

 

“Wees dankbaar ook in de periodes dat jullie het moeilijk hebben dat je hier op aarde bent. Want jouw aandeel is een groot aandeel in het mechanisme van de kosmos. Iedereen is nodig. Iedereen is een radertje in het netwerk van de kosmos.” Zie ‘Godin Aarde’


“De Grote Aanroep is een wereldgebed dat geen enkele godsdienst of groep uitsluit. Het is een instrument van innerlijke kracht om mee te helpen het plan Gods op aarde te verwerkelijken.” Zie: ‘De Grote Aanroep’

Play Video

Deel deze pagina