,

Chopin O 9:2 N20

Lees voor

De hoogste vorm van energie is licht; er is geen oordelen, maar alles is wat er is.

(Uriël)

Macht, heerschappij

Inge: We bespreken hoe de lichtboodschappen zo zuiver mogelijk verspreid kunnen worden.

Uriël: “Inge, de enige tip die ik je wil geven is ‘blijf bij jezelf’, blijf bij je authentieke zelf. Blijf naar je innerlijke bron luisteren, blijf afgestemd. Dat is het enige dat je kan waarborgen. Dat is het enige waarop je kan vertrouwen. Verlies je die verbinding dan kunnen er andere invloeden in het spel komen. Die invloeden kunnen iemand behoorlijk gaan beheersen waardoor iemand het vertrouwen steeds verder verliest en de afstand met ons steeds groter wordt.”

Macht

Uriël: “Daar waar mensen macht creëren – en macht wil zeggen heerschappij over de ander en dat kan zijn op geestelijk niveau, dat kan zijn op emotioneel niveau, dat kan zijn op mentaal niveau; er zijn zoveel vlakken waarbij iemand zich boven iemand anders stelt – daar waar dus macht is, is de kans groot dat mensen niet altijd zuiver handelen. Daar zullen ook negatieve krachten van invloed zijn, want de een versterkt de ander.

Het is als een trap. Mensen nemen beslissingen om macht te creëren over een ander. Als die macht eenmaal verworven is, ontstaat er honger. Want macht is nooit te stillen. Maar verbinding met de bron – in zuiverheid leven – is allesomvattend. Daarbij zullen mensen geen honger blijven houden. Het enige wat ze dan willen, is die verbinding in stand houden.

Maar macht, de heerschappij over een ander, brengt leegte. En die leegte is nooit te vullen en daardoor zullen mensen steeds meer naar macht grijpen en steeds meer mensen willen onderdrukken. En dat vind je in veel vlakken in de maatschappij, in de politiek en in het bedrijfsleven. En toch is dat iets waar kinderen ook van jongs af aan mee in aanraking komen.

Ook macht ontstaat uit angst. Dat wil zeggen, er is een angst aanwezig en die angst wil men onderdrukken door macht over een ander uit te oefenen. Want macht lijkt iemand kracht te bieden, alleen het is een kracht die niet te stillen is.

Want de mensen verliezen zichzelf en dan is het einde zoek. Het heeft een wisselwerking. Veel mensen zullen in die macht worden meegesleept. Het heeft dezelfde werking als eenheidsheling. De energie die in eenheidsheling wordt ontvangen, helpt niet alleen op persoonlijk vlak maar heeft een veel grotere invloed op de omgeving. Zo is het ook met macht. Macht heeft niet alleen invloed op het persoonlijk leven maar ook op de omgeving. Macht kan zo destructief zijn. Maar macht staat op zichzelf terwijl eenheid verbindt. Je brengt elkaar tot eenheid.”

Inge: Stel dat in een land één persoon aan de macht is en onder de bevolking komt eenheid tot groei dan zal dat toch de macht van die persoon omver werpen?

Uriël: “Dat is niet altijd het geval. Macht is zo veelomvattend. De een versterkt het ander. Het is als een weegschaal. Als het kwaad vergroot, zal ook de positieve energie zich moeten verhogen om uiteindelijk weer in balans te komen. En dat zal altijd plaatsvinden. Al lijkt het soms – en dat is waar de mens zich op instelt – een keuze te zijn van of het kwaad of het goede. Maar in wezen hangt het met elkaar samen. Het zijn polariteiten die elkaar versterken.”

Inge: Maar op een bepaald niveau is alles toch één?

Uriël: “Het één is allesomvattend. Het is goed en het is kwaad en het is het niets. Het is een wereld waarin alles in harmonie is. Het is niets en ook is het tegelijk alles. Het is één. In jullie wereld is sprake van dualiteit. Het moet aanwezig zijn zodat mensen het ‘ik’ kunnen ervaren, de persoonlijkheid kunnen ervaren. Zou de dualiteit er niet zijn dan kan jij je niet ervaren als Inge. Met al je kwaliteiten.”

Wereldtransformatie

Uriël: “De wereld is een veranderingsproces aangegaan. Op dit moment zijn er processen aan de gang waarin het goed en het kwaad duidelijk naar voren treden. Het is in deze tijd dat al hetgeen dat niet het daglicht kan verdragen nu naar de voorgrond treedt. Dit kan alleen naar de voorgrond treden doordat er een positieve tegenstroom en daarmee bedoel ik tegenpool aanwezig is. Het kwaad kan alleen met het goede bestreden worden. Het is altijd zo dat liefdeskracht de overwinnende hand heeft. Liefdeskracht overwint alles. Maar in wezen is alles één en dat betekent, zoals jullie het kwaad zien, wij dat hier in deze wereld niet zien. Alles heeft een voorbestemd plan; alles is vooraf besproken.”

Inge: Wij zien hetzelfde alleen jullie zien het niet als kwaad, jullie zien het anders.

Uriël: “Voor ons is alles wat op aarde plaatsvindt een kracht en jullie noemen het God of Allah of Boeddha of alles wat is, de leegte. Het is in wezen één. Het is alleen dat op deze aarde het mogelijk is het één te splitsen en dat is de dualiteit zodat jullie en ieder mens voor zich, zichzelf kan ervaren en van daaruit de ontwikkeling kan doormaken.“

Inge: Maar wat gebeurt er als alles naar buiten is gekomen en los is gelaten en het energieniveau van de aarde blijft stijgen?

Uriël: “Inge, het niveau zal altijd blijven stijgen. Het plan van God (zie: Grote Aanroep) is nooit af, het is voortdurend in beweging. Dat is de evolutie. Ook het heelal is in verandering.“

Inge: En wat is er dan zo speciaal aan deze tijd als je het hebt over het grote transformatieproces?

Bewustwording

Uriël: “Het is de tijd van bewustwording. Natuurlijk, bewustwording is zo oud als de mens is en ze hebben altijd gestreefd naar bewustwording. Maar het is in deze periode dat het zich als een wervelwind over de wereld verspreidt. De behoefte aan bewustwording is enorm en omdat deze behoefte onder de mensen leeft, wordt de bewustwording vergroot. En ook dit zijn krachten en deze krachten zijn sterk. Deze behoeften worden ook versterkt omdat het niet meer alleen op individueel niveau plaatsvindt. Het is een collectief bewustzijn dat zich vergroot. Mensen voelen, ondanks deze roerige periode, meer harmonie, althans de mensen die zich met bewustwording bezighouden.”

Lichtwereld: Ik wil iets vertellen over wat er in de wereld gebeurt. De energie is aan het veranderen. Jullie leefden eerst op een laag trillingsniveau en dat is aan het stijgen. Zie: ‘Stilte in je hart’Lichtwereld: Probeer ons te voelen en toe te laten, dan kunnen we jullie helpen bij het sturen naar de weg die jullie ziel goed zal doen. Zie: Onvoorwaardelijke liefde

Play Video

Deel deze pagina