,

Chopin O 27:2 N8

Lees voor

Échte harmonie vind je in jezelf. En om bij jezelf te komen, moet je processen doorstaan en doorleven.

(Lichtwereld)

Channelen of healen

Inge: Bij het samenstellen van een eendaagse cursus channelen en een serie van 10 avonden met eenheidsheling werd duidelijk dat bij de lichtwereld de voorkeur uitgaat naar de serie van 10 eenheidshelingen. We vroegen hen naar de reden.

Uriël: “Voor veel mensen is eenheidsheling nog niet goed te plaatsen. Zij zijn geneigd (eendaagse) workshops te volgen omdat zij direct bepaalde resultaten willen behalen. Mensen zijn erg ingesteld op oorzaak en gevolg en daarom gaan zij liever een cursus pendelen of channelen volgen. Maar eenheidsheling is een vorm die onze voorkeur verdient omdat mensen daadwerkelijk processen ondergaan die zij niet zo snel bij channelen of pendelen doormaken.”

Eenheidsheling

Uriël: ”Bij eenheidsheling ga je gedurende een periode van 10 sessies een proces door. Over het algemeen zijn mensen niet bereid om processen te volgen omdat door middel van processen mensen dingen moeten doorstaan als verdriet en dingen moeten loslaten. Terwijl door antwoorden en resultaten – bijvoorbeeld via pendelen of channelen – mensen dénken dat ze een proces zijn doorgegaan, maar die processen zijn geen processen. De processen spelen zuiver in het denken plaats. Daarbij worden bepaalde delen niet geïntegreerd.

En zo is ook deze maatschappij. Deze maatschappij berust op mensen die snel resultaat willen, snel hun behoefte willen bevredigen om vandaar uit tevredenheid te ervaren en harmonie. Maar échte harmonie vind je in jezelf. En om bij jezelf te komen, moeten mensen processen doorstaan, doorleven en doormaken. En bij de eenheidsheling voelen mensen de eenheid en de kracht. Er wordt iets aangeraakt, maar meer dan dat. Niet alleen op persoonlijk niveau maar ook in de omgeving van die persoon worden dingen in gang gezet. Er komen processen op gang waardoor er werkelijk dingen veranderen en mensen daadwerkelijk tot een ander niveau komen.

Daar komt bij dat om dingen te ervaren in een proces, je vertrouwen opbouwt. En door juist het ervaren ervan, wordt het één in de mens waardoor het beklijft en dan is het proces voltooid.”

Channelen

Uriël: “Channelen is een kortstondig iets van datgene wat al is. Mensen raken zich even daarvan bewust. Maar het is geen proces. Het bewustzijn wordt even aangestipt en vervolgens laten mensen het weer los. Maar doordat datgene dat wordt aangeraakt en verteld, weer buiten de mens wordt geplaatst, doorstaan mensen niet het proces. Want het proces is ook voelen, niet alleen maar weten en kennis.”

Groeiproces

Uriël: “Channelen is een manier om met ons in verbinding te komen, maar wij kunnen het leven niet leiden van iemand. Mensen moeten het zelf ervaren, zelf voelen, zelf doorstaan. Wij zijn slechts degene die mensen kracht kunnen geven om de dingen te doorstaan waarvoor zij zelf de keuze hebben gemaakt. Mensen moeten ervaren dat zij processen moeten doormaken en daarvoor zijn wij hier.

Processen heeft ook met tijd te maken, met tijdsduur. Dat zijn jullie aardse wetten. Daaraan zijn jullie gebonden en dat is ook de keuze die jullie hebben gemaakt. Want anders zouden jullie niet hier zijn op aarde. En die processen kunnen niet lichtzinnig worden opgevat. Die processen moet men doormaken om zo tot groei te komen.

En channelen is een hele mooie manier om met ons in verbinding te staan. Alleen, vergeet daarbij niet de processen door te maken en om datgene wat je hoort of voelt op dat moment ook toe te passen. Want anders wordt channelen als het lezen van een boek; je leest het, stopt het in de boekenkast maar vergeet waar het om draaide. En uiteindelijk wordt er niets meegedaan.”

Jeshua: “Het kan zijn dat er vanuit je binnenste gedachten, ideeën opborrelen of beelden die jou een antwoord geven op een vraag. Je kunt je dan afvragen: komt dit uit mijzelf of van een gids?” Zie: Workshops healen/channelen

Play Video

Deel deze pagina