,
Voel de energie, de allesomvattende eenheid in je hart en laat de liefde stromen waarvoor het is bedoeld.

(Hercules)

Toelichting Liefdesmeditatie

Lichtwereld: “Deze meditatie laat je voelen dat licht en goddelijkheid in ieder mens zit. Mediteren is belangrijk om in een andere energie te komen. Als mens ben je geneigd om je mee te laten slepen door energieën om je heen. Als je mediteert, sluit je jezelf af en kan je de hoge energie vasthouden. En daarom deze meditatie.

De meditatie kan ook op de website gezet worden zodat ook andere mensen de liefdesenergieën kunnen leren voelen. Wees wel bewust dat het om de liefdesenergie gaat in ieders hart.

Dit is soms nog moeilijk te begrijpen. Er zijn mensen die onze wereld of de goddelijke wereld als iets anders zien dan jullie wereld en dat is niet zo. Jullie zijn net zo goed goddelijk alleen verpakt in stoffelijkheid met het vermogen om te denken en bij te dragen aan de evolutie.

Meditatie is slechts een middel om de goede energie te voelen. Dus verval niet in de inhoud, want het gaat om het voelen.”

Inge: Je vertelde dat de meditatie gegeven werd door een hoge energie die uit een hogere sfeer komt dan jij, klopt dat?

Lichtwereld: “Ja dat klopt. We hebben gevraagd om deze energie tot jullie te laten spreken. Hoe hoger de energie hoe meer de woorden God, Jezus en lichtdragers gebruikt zullen worden. Hogere sferen hebben minder verbinding met de aarde en gebruiken ook minder aardse termen (zie: Taal liefdeslicht). Alleen onder begeleiding van ons was het mogelijk voor deze energie om af te zakken. Kun je dat begrijpen?”

Inge: Ja, je zegt eigenlijk dat die termen inherent zijn aan de hoge energie. Maar is het ook niet zo dat deze termen juist veel mensen afstoot die daar negatieve associaties bij hebben?

Lichtwereld: “Ja dat klopt en dat is ook een keuze die wij maken. In heel veel groepen gebruiken we het woord intuïtie, gevoelswereld of dimensie zodat de mensen open blijven staan voor wat wij uitdragen.

Maar als we het over Jezus of over God, intuïtie of gevoelswereld hebben, dan hebben we het allemaal over hetzelfde. De mensheid maakt dit onderscheid. En niemand zal weten wat de waarheid is, want jullie waarheid is wetenschappelijkheid. En onze energie is geen wetenschap.”

Channeling Uriël over de liefdesmeditatie

Inge: Tijdens de lichtavonden maken we vaak gebruik van de liefdesmeditatie. Marion voelde de enorme kracht die hiervan uitging en vroeg haar gids Uriël om een toelichting: ‘Uriël ik voelde een enorme kracht tijdens deze meditatie. Kan je er wat meer over zeggen?’

Uriël: “Lieve mensen,
 Deze meditatie doet jullie ervaren hoe het voelt om in eenheid te zijn met alles wat is, het eeuwige zijn. Jullie zijn het middelpunt van het universum en het universum is in ieder van jullie.

Voel de liefde van ons voor ieder mens die leeft. Voel de energie de allesomvattende eenheid in jullie hart en laat de liefde stromen waarvoor het is bedoeld. Liefde en kracht zijn één en daardoor kan het stromen van mens tot mens, van ziel tot ziel.

Wees verblijd en hoor ons aan. De tijd is gekomen waarin de liefde zich mag openbaren in ieder mens hier op aarde. Voel de kracht, de liefde die je bent en geef er gehoor aan, want liefde dat zijn wij en samen zijn wij één.

Liefde en gevoel zijn één. Zij doorstromen je lichaam en komen vrij. De wederkomst van Christus is daardoor gekomen in iedere ziel die dit wenst te ervaren.

Ga heen en verspreid de liefde zodat velen worden verblijd.” (Zie voor meer channelings via deelnemers tijdens de workshops: ‘Gidsen en engelen’)

‘Liefde in je hart’ betekent volledige acceptatie van het hier en nu en het moment waarop je dan bent. Dus het betekent dat je jezelf accepteert als mens, als wezen in alles wat er is. Zie ‘Leven vanuit je hart’

Play Video

Deel deze pagina