,

Chopin Berceuse 57

Lees voor

Tyrael: “Steeds meer mensen komen in de Nieuwe Tijd tot de conclusie dat zij niet leven maar geleefd worden. Steeds meer mensen voelen dat zij niet langer willen of zelfs kunnen leven op de manier zoals zij hun leven leiden. Het aantal mensen dat van baan verandert, zal groter zijn dan ooit; het aantal relaties dat beëindigd wordt, zal groter zijn dan ooit. Dit alles omdat de mens voelt dat de enige manier om gelukkig te leven, bestaat uit het leven vanuit gevoel. Alles wat niet goed voelt, zal men willen elimineren.

Dit betekent dat men vraagt om verandering. Verandering van omgeving, werkomgeving of leefsituatie. Relaties waarin beide partners voelen dat verandering nodig is, zullen niet per definitie te redden zijn. Relaties waarin beide partners voelen dat zij van elkaar houden, zullen niet per definitie blijven bestaan.

Dit heeft te maken met duidelijkheid. Wanneer men voelt dat werken energie kost, dat men energie moet steken in een relatie, dan mag men zich afvragen of men naar zichzelf luistert. Momenteel worden er veel relaties beëindigd door mensen die werken aan hun persoonlijke groei. Er zijn meer mensen dan ooit die voelen dat het nodig is aan zichzelf te werken om steviger in hun schoenen te staan, om liefdevoller naar zichzelf en de wereld te kijken. Er zijn meer mensen dan ooit die zich zorgen maken over het voortbestaan van de planeet Aarde. Zij voelen dat de mensheid een omslag moet maken, wil de Aarde nog bewoonbaar zijn voor nakomelingen van de huidige generaties die nu de Aarde bevolken.

Toch is het niet nodig dat de mensheid zich zorgen maakt. Wat wel nodig is, is vertrouwen. Vertrouwen in de mens zelf, vertrouwen in de mensheid en bovenal vertrouwen in de kracht die de mensheid en de Lichtwereld gezamenlijk in kunnen zetten. Vertrouwen maakt sterk en krachtig. Vele mensen op Aarde hebben reeds kennis mogen maken met het vermogen om te kunnen creëren. Velen hebben reeds het vertrouwen dat als zij een stap zetten dat deze stap door de Lichtwereld wordt beloond. Eenvoudigweg omdat de Lichtwereld hen reeds heeft beloond voor gezette stappen. Eenvoudigweg omdat zij het vertrouwen dat zij de Lichtwereld hebben gegeven, beloond hebben zien worden. Eenvoudigweg omdat vele mensen voelen dat zij niet alleen staan maar gesteund worden in hun proces, in hun dagelijks leven, in al wat zij creëren. Dit maakt dat de mens die stappen neemt deze ook durft te nemen waar anderen zich in angst afvragen hoe zij verder moeten als zij hun baan opzeggen, hun partner verlaten of anderszins stappen zouden nemen.

De mens die leeft vanuit angst is een eenzaam mens. Hij vecht tegen zichzelf. De mens in vertrouwen is nooit alleen en hij hoeft niet te vechten. De mens die leeft vanuit angst heeft een hoofd vol gedachten, de mens die leeft vanuit vertrouwen leeft vanuit zijn gevoel, zijn hoofd is leeg. Het is echter moeilijk om angst los te laten, om boosheid en verdiet achter te laten en te leven vanuit vertrouwen. Werken aan innerlijke groei kan dit bewerkstelligen, moeiteloos. Werken aan innerlijke groei betekent dat loslaten niet langer een moeizaam en pijnlijk proces is. Werken aan innerlijk groei betekent leven vanuit dankbaarheid en vertrouwen, beloond door moeiteloos loslaten, moeiteloos veranderen.

Eenzaamheid wordt niet gekenmerkt door alleen zijn. Eenzaamheid wordt gekenmerkt door alleen doen. Alleen zijn, niet afhankelijk zijn van anderen, is bevrijdend, eenzaamheid is beangstigend. Alleen zijn wil niet zeggen dat er fysiek niemand in de buurt is, het wil wel zeggen dat zodra beiden bewust alleen kunnen zijn, zij elkaar liefdevol kunnen aanvullen. Afhankelijkheid maakt onevenwichtig en geen van de partners zal hier wel bij varen. Alleen kunnen zijn, maakt dat men elkaar opzoekt om te delen, om de vreugde die men ervaart te delen met de ander. Men zal elkaar completeren.

Elkaar vrijlaten wil niet zeggen dat men geen rekening met elkaar hoeft te houden. Elkaar vrijlaten betekent dat men sterk met elkaar is verbonden, dat men dit beiden voelt en dat men vertrouwt op de zuiverheid van de band die men met elkaar is aangegaan. Dit geldt voor alle relaties die men aan kan gaan; voor relaties binnen het gezin, voor werkrelaties, voor relaties met vrienden maar ook voor relaties met kennissen. Ook binnen relaties die te maken hebben met vraag en aanbod, klant en leverancier.

Waar vertrouwen is, zal men gedijen. De zuiverheid in de relatie maakt dat men de ander en zijn diensten op waarde weet te schatten.”  (‘Aartsengelen van alle tijden’ – www.eleonoragabriels.nl)

Lichtwereld: Dankbaarheid is goddelijk. Blijf dankbaar en geef deze liefde door. Wij zullen jullie begeleiden op ieders pad. In jullie harten zijn wij er altijd. Wees gezegend en dankbaar voor alles wat is. Zie: ‘Waarom de workshops?’

Play Video

Deel deze pagina