Bij de eenheidsheling zijn we met veel gidsen aanwezig. (Lichtwereld)

Eenheidsheling

Inge: De Eenheidsheling werkt met healing gidsen die de healing verrichten. Kan je daar meer over zeggen?

Lichtwereld: “Bij de Eenheidsheling zijn we met heel veel gidsen aanwezig, heel veel hoge energieën. Wij willen iedereen gebruik laten maken van de Eenheidsheling, dus ook mensen die niet spiritueel bezig zijn.

Bij iemand die minder in contact staat met energieën en met gidsen, met zijn eigen Zijn, met bewustwording, met zijn Hogere Zelf zal het voor ons gewoon veel lastiger zijn om aan Eenheidsheling vorm te geven en het effect te laten hebben.

Maar juist met de Eenheidsheling doen we dat wel, omdat we gebruik mogen maken van de hele hoge energieën die tijdens de Eenheidsheling in de koepel van licht binnenkomen. Wat juist de kracht van Eenheidsheling is, is dat iedereen met de energie kan en mag werken. En wij willen dat iedereen ook laten doen omdat dát de manier is waarop de energie gevoeld kan worden. Want tijdens elke healing wordt ook de healer geheeld.

Het is wel zo, dat hoe hoger de energie van de healer, hoe groter het effect is en hoe gemakkelijker het voor ons is om door te geven en om die verbinding te maken. Vergelijk het met het maken van een dressing. Als je er meer azijn in doet, is het sterker. Het heeft alles met concentratie te maken. Een hele sterke concentratie van heel weinig kan ook een groot effect hebben.”

Inge: De healing zelf wordt door healing gidsen verricht. Maar wat doen jullie dan als geboortegidsen tijdens de healing?

Lichtwereld: “In principe doen we tijdens de Eenheidsheling niet zoveel. Onze belangrijkste taak is dat we als geboortegids jouw incarnatieplan bewaken en een andere taak is, dat wij andere verbindingen – die nodig zijn om het incarnatie plan uit te voeren – laten stromen. Dus bij zo’n healing kunnen we hooguit zorgen dat de energie gemakkelijker stroomt. Maar op het moment zelf valt niet veel te doen, want wij zijn als geboortegids aanwezig.”

Inge: Na een van de lichtavonden, legde de Lichtwereld uit:

“Er zijn ook een aantal healing gidsen aanwezig geweest vóór de behandeling. Dat had te maken met de lichtkracht die we bij jullie wilden brengen. Door de kracht al voor de healingen in de ruimte te brengen, kunnen de healingen makkelijker plaatsvinden. Zoals we met jullie aan de slag gaan en ieder mens ondersteund wordt door zijn geboortegids kunnen we extra kracht bij zetten door de healing energie die er al is; als een extra duwtje in de rug.”Inge: Is het altijd zo dat de healing gidsen al vóór de behandeling in de ruimte zijn?

Lichtwereld: “Nee, normaal gesproken komen ze echt op aanroep en werken ze alleen in de koepel. De healing gidsen zitten op een veel hoger energieniveau die niet zo makkelijk afdalen en niet zo gemakkelijk beschikbaar zijn als je geboortegids.”


Inge: En waarom deze avond dan wel?

Lichtwereld: “Omdat het noodzakelijk was dat jullie al open zouden staan voordat de healing zou gaan beginnen, zodat die beter binnen kan komen. Het is vooral noodzakelijk omdat we een zo groot mogelijk effect willen hebben en soms kiezen we er dan voor om het op deze manier te doen ook omdat het een groep is. Als een sporter zonder warming up gaat sporten dan kan die best een goed resultaat halen. Maar als die eerst een warming up doet, kan het resultaat net iets beter zijn.”Inge: En waren ze er voor onze binnenkomst of waren ze er al toen wij nog over koetjes en kalfjes aan het praten waren, dus voor de healing zelf?

Lichtwereld: “Nee het was al iets eerder. Ze zijn eigenlijk met jullie meegegaan voor de samenkomst. Toen jullie compleet waren, is er vanuit ons een verzoek gegaan naar de hoge energieën. Wij zitten als geboortegidsen boven het trillingsniveau van jullie, dus wij kunnen er makkelijker bij.” 


Inge: Maar als de deelnemers channelen op die avond omdat de energie dan veel hoger is en ze komen thuis, dan is het toch weg.

Lichtwereld: “Er bestaat ook natuurlijk nog iets als schakelen. Jullie aardse wezens zijn verschrikkelijk goed om bezig te zijn met de dingen waar jullie mee bezig zijn, en dan worden wij als energie even geparkeerd.” 


Inge: Bedoel je ermee dat we het niet goed toepassen in ons leven?

Lichtwereld: “Ja een beetje wel. Het is een behoorlijke klus om deze liefdesenergie te voelen in het dagelijkse leven en in je leven toe te passen.” 


Klik hier voor de hele channeling over die avond.

Verwijzing naar een andere channeling

Door onze liefde te ontvangen in je hart, leer je onze energie te voelen en te voelen wat goed en niet goed is voor je ziel. (Lichtwereld) Zie: Stilte in je hart

Terug naar “normale weergave”