De kunst op aarde is om je in al die dimensies te kunnen bewegen, zonder dat je erin gaat zitten. (Lichtwereld)

3e, 4e, 5e dimensie en tijdlijnen

Sananda: “Ik heb al een paar keer aangestipt dat er heel veel gebeurt op aarde op allerlei lagen, vlakken en tijdslijnen. Wees niet verbaasd dat jullie in een fase zijn terechtgekomen dat je het allemaal ziet; je bent in bepaalde dimensies beland en je ziet de lagere dimensies. Die zijn er nog steeds. Respecteer dat en respecteer de mensen die in die dimensie leven.

De kunst op aarde – dat is het spannende van deze tijd – is om je in al die dimensies te kunnen bewegen, zonder dat je erin gaat zitten. De mensen om je heen zitten in allerlei andere lagen. Dus dat vraagt een observerende houding van je, terwijl je je in die andere lagen beweegt. Als je al in een hogere dimensie leeft, kan je zien wat er gebeurt zonder dat het jou raakt en zonder dat je de mensen of situaties van een lagere dimensie naar je toetrekt.

Ga geen wedstrijd doen voor jezelf of pushen om naar nog een hogere dimensie te gaan of wat dan ook. Wees je ervan bewust dat dit heel lang zo zal voortduren. Er worden hoe langer hoe meer mensen wakker maar dat komt omdat zij wakker willen worden. Het is hun ziel die dat bepaalt.

 

 

Maar er zullen heel veel mensen niet wakker worden omdat ze gekozen hebben om in dit leven niet wakker te worden en ook dat is goed. En zo heb je dus overal baby zielen, jonge zielen, oude zielen enzovoort.

Als je je bevindt in de laag van oude zielen in hun laatste levens, overzie je alles. Je begrijpt dan wanneer je met een jonge ziel te maken krijgt die het allemaal nog niet ziet en die het allemaal nog moet meemaken. Daarom zijn het interessante tijden. Het wil niet zeggen dat er ineens van alles gaat plaatsvinden. Het kan nog 100 jaar duren. Het kan ook morgen gebeuren, maar het kan ook nog 100 jaar zo zijn.

Verwacht niet dat je op het 3-dimensionale vlak dingen ziet veranderen terwijl je al de kennis hebt van wat er is. Want alles ís. Dus om het concreet te maken: als we praten over de banken die allemaal omvallen, dat ís zo. Die zijn al omgevallen ergens in een tijdlijn, maar nog niet in jullie tijdlijn. En misschien gebeurt het niet in jullie tijdlijn, de 3D-tijdlijn. En zo is dat gewoon een concreet voorbeeld. Het is er al, maar in een andere tijdlijn.

Je kan dus eigenlijk op elk moment een andere tijdlijn pakken en met je intentie kan je er naar toewerken. Als iedereen hetzelfde zou doen, dezelfde intentie zou hebben, dezelfde tijdlijn zou grijpen zeg maar, dan gebeurt het. Dan trek je het naar je toe. Dan trek je het hier naar toe.”

Inge: Dus als iedereen de tijdlijn zou willen en pakken van een Nieuwe Aarde van vrede en eenheid ….

Sananda: “Die is er al.”

Inge: En als we collectief deze tijdlijn willen, dan trekken we het naar ons toe.

Sananda: “Ja, voor de mensen die wakker worden. De mensen die slapen, die merken er allemaal niks van.”

 

 

Perceptie

Inge: Daarom al die verschillende berichten. Als ik Facebook openzet, dan stroomt het vol met berichten over de Nieuwe Aarde enz. Maar als ik gewoon rondloop in het dagelijkse leven dan denk ik: ‘Nou er is eigenlijk niemand bezig met de Nieuwe Aarde’. Maar dit verklaart die verschillende berichten.

Sananda: “Ja, omdat iedereen zijn eigen perceptie heeft. Iedereen heeft zijn eigen visie of kijk op iets. Het kan een klein wereldje zijn; het kan een grote wereld zijn. En je kan het zo groot zien, dat je ook het kleine ziet. Maar als jij iemand neemt die voor het huisje-tuintje-keukentje leven kiest en haar leventje helemaal op orde heeft en opperst gelukkig en in balans is, dan heeft deze persoon ook haar hemel op aarde gecreëerd. Deze persoon heeft er niks aan om te weten dat er oorlog is om de hoek.

Je kan ook een grote visie hebben en weten dat er een oorlog om de hoek is, maar dat het op een andere tijdlijn speelt. Als je die oorlog niet wilt, ga het dan niet naar je toetrekken.”

Inge: We hadden het net gehad over de zielen die onlangs massaal voor het licht hebben kozen, speelt dat zich ook af op een andere tijdlijn?

Sananda: “Dat is ook een andere tijdlijn en dat zullen jullie misschien wel meemaken, maar heel veel andere mensen niet. En dat vindt allemaal tegelijkertijd plaats.”

Dimensies

Sananda: “Dus iedereen bevindt zich op een bepaalde laag. Jij beweegt je in de 7e dimensie of 5e dimensie – geef het maar een naam – en je buurvrouw zit in de 3e dimensie. Mensen die in de 3e dimensie zitten, kunnen wat zich afspeelt in de hogere dimensie niet zien. Sterker nog, als je hoger komt dan kan je jezelf onzichtbaar maken voor de lagere dimensies.

 

 

Maar de mensen in de 3e dimensie kijken nog steeds mainstream media die hun bedient vanuit de 3e dimensie. Alle manipulatie, dát is wat zij zien, dat is hun leven. Maar omdat jij in een hogere dimensie zit, kan jij wel hun leven zien, terwijl je zelf in een andere dimensie leeft. Dat is ook waarom we zeggen dat je wel t.v. kan kijken om je te informeren, maar ga er niet in want anders zit jij in die dimensie. Dit is multi dimensioneel leven.”

Inge: Er wordt gezegd dat we met z’n allen naar de 5e dimensie gaan en dat mensen die het niet aan kunnen achter blijven of zoiets. Maar eigenlijk zegt u het genuanceerder. U zegt: ‘Alles ís en alles heeft zijn tijdlijn en alles kan rustig naast elkaar bestaan.’

Sananda: “Ja, maar daarom is het heel ingewikkeld en complex om uit te leggen. Dat ene verhaal is ook goed voor de mens die dat op die manier kan begrijpen. Daarom heb je ook vanuit een wetenschappelijke visie een heel ander verhaal. Wil niet zeggen dat het niet waar is, maar het wil wel zeggen dat iemand anders het vanuit dat punt beter kan begrijpen. Als je het vanuit een religieus standpunt bekijkt, krijg je weer een ander verhaal.

Maakt niet uit aan wie je het vraagt, iedereen zal het op een andere manier uitleggen wat bevattelijk is voor die persoon en dat moet je voor ogen hebben. Eigenlijk spreekt iedereen zijn waarheid op de tijdlijn waar hij zit vanuit het standpunt dat hij heeft. En het gebeurt allemaal intern. Dat is de shift, de ascentie, waar we het over hebben gehad.”

Ascentie

Sananda: “Het gebeurt inwendig, in de mens. Dus er zijn geen rampscenario’s. Er zijn rampscenario’s in de zin dat de aarde ook magnetisch flink bezig is. Dat verklaart dat de aarde rommelt en dat verklaart de tzunami’s, de watersnoden enzovoort. Het is niet omdat de wereld ten onder gaat, maar omdat met de aarde – net als met jullie lichaam – hetzelfde gebeurt. Zij gaat zich ook aanpassen.

 

 

En om op die aarde te kunnen blijven, moet je lichaam zich aanpassen. Maar dat is eigenlijk ook min of meer een visie. Een ander zal zeggen: ‘waar heb jij het over?’ en dat is ook goed.”

Inge: Ja ik snap een klein beetje de complexiteit. Eigenlijk benadrukt u: ‘Kijk, bedenk of realiseer je dat bij alles en bij iedereen een bepaalde dimensie en een bepaalde tijdlijn hoort’.

Sananda: “Ja en in alle schakeringen. Dus als jij in een hogere dimensie zit en de buurvrouw van de 3e dimensie komt binnen, dan ben jij degene die het kan zien. Dus je hoeft je niet te verbazen, maar wees gewoon de gastvrouw en accepteer haar zoals ze is met haar visie. En als ze echt op het punt staat wakker te worden, dan krijg je vanzelf de woorden mee om iets te zeggen en anders niet.”

Inge: Dank je wel voor deze mooie uitleg.

Verwijzing naar een andere channeling

’Er is ongeveer 80-90% van de mensheid die slapende coderingen heeft. Dat zijn dus ook mensen die in de derde dimensie leven.’ (Lichtwereld) Zie ook ‘Codes, activaties’Verwijzing naar een andere channeling

‘Veel lichtdragers worden ‘s nachts opgetild om de juiste informatie te ontvangen om het lichtwerk te doen. Dit is een prachtige reis naar het licht.’ (Lichtwereld) Zie: Galactische federatie

Terug naar “normale weergave”