De energie die je voelt tijdens gebed, meditatie en healings is een hoge energie; onze energie.(Lichtwereld)

Activatie van je codes

Inge: Je hoort steeds vaker over codes, coderingen en activaties en ook tijdens onze lichtavonden vinden prachtige activaties plaats. Gisteren waren we op een spirituele bijeenkomst en we zagen hoe veel mensen werden geraakt en in hun proces kwamen. Maar kan je uitleggen wat er energetisch gebeurt bij een activatie?

Lichtwereld: “De energie die zich daar heeft versterkt, is van een hoge frequentie. We zullen dit voor jullie wat verder uitwerken. Hou daarbij in de gaten dat het om het grotere geheel gaat, om een collectief belang. Er worden namelijk veel processen aan de gang gezet op zo’n bijeenkomst en daarvoor is de spreker de aanjager.

Er zijn namelijk verschillende manieren om mensen in beweging te krijgen. Belangrijk is natuurlijk als je toegang krijgt tot hun gevoel, dan kunnen wij hier direct op inspelen en het gevoel dermate versterken dat er ook een gedragsverandering plaatsvindt. Dat is op zich niet heel veel nieuws dat doen we al eeuwen, decennia’s en dat is nooit anders geweest.”

Coderingen

Lichtwereld: “Wat er in deze tijd anders is, is dat de codes die in bepaalde mensen geactiveerd zijn zo sterk zijn, dat het systeem van de mensen er omheen zal vallen.

 

Dat betekent dus dat er weerstand komt of is, veel conflicten maar vooral ook heel veel beroering. Je zou kunnen zeggen dat mensen eigenlijk even de weg kwijt zijn en niet meer goed weten wat ze nou wel of niet moeten geloven.

Wat er gisteren is gebeurd, is van een veel groter plan. Er waren buiten de spreker om een aantal mensen in de zaal met geactiveerde codes. Dat zijn mensen, die jullie lichtdragers noemen. Om de kracht van de show te versterken, zijn deze mensen ingezet. De reikwijdte nam toe en door de pionnen in de zaal, onze mensen dus, konden wij de frequentie beter verdelen.”

Slapende en geactiveerde coderingen

Inge: Je hebt het over mensen in de zaal met geactiveerde coderingen. Maar dan zijn er dus ook mensen met coderingen die niet geactiveerd zijn.

Lichtwereld: “Dat klopt …… deels. Eigenlijk wordt iedereen gecodeerd, maar dan kun je er zeker van zijn dat bij ongeveer 80 tot 90% deze codering slapend aanwezig is. Dat wil eigenlijk zeggen, dat je het kan zien als een computer die extra vermogen heeft, wat niet in gebruik is of waar geen aanspraak op wordt gedaan. Bij een andere groep zijn de codes geactiveerd, deze groepen worden dus ook vaak in de nacht, elke nacht, gevuld met de juiste informatie. 

Dan is er nog een derde groep, de groep waar de coderingen door middel van gebed of meditatie opengesteld worden. Dan worden de lagen in het kanaal (lees: verbinding met de ziel) opengebroken. Bij de laatste groep mensen is er een extra kracht die een behoorlijke reikwijdte heeft.

Er is ongeveer 80-90% van de mensheid die slapende coderingen heeft. Dat zijn dus ook mensen die in de derde dimensie leven. Die zijn niet goed bereikbaar. Daarna komt de groep die geactiveerde codes hebben. Dit zijn mensen die in een hogere bewustzijn leven, mensen die zich bezighouden met kunst, muziek en alle vormen van spiritualiteit. 

In deze groep kun je ook de grootste groep van de lichtdragers plaatsen. Lichtdrager is natuurlijk een term die door jullie verzonnen is. Het is een term om aan te duiden dat iemand zich bewust bezighoudt met dat er meer is tussen hemel en aarde en dit niet specifiek koppelt aan een instituut.

En dan komt groep drie, de kleinste groep. Daar is de code ook al geactiveerd maar deze groep is als het ware door gebed en meditatie extra aangeraakt. Alle hiaten die er in de koker naar de lichtwereld, naar boven zaten, worden er uitgehaald en de restanten worden losgeschud. Deze groep heeft een geactiveerde codering met de toevoeging van gebed of meditatie. Dus bij deze groep mensen is er een extra kracht.”

Inge: Worden er ook mensen aangeraakt die niet bij de avond waren?

Lichtwereld: “Deze mensen worden niet specifiek extra aangeraakt. Zo’n avond is natuurlijk de uitgelezen kans voor ons om ons werk te doen. En wie er niet komt, die is er niet. En velen ervan leven in de derde dimensie en zijn daardoor voor ons ook minder goed te bereiken, te beïnvloeden of te bewegen om bijvoorbeeld naar zo’n avond te gaan.”

Hoge energie

Inge: Maar ik voelde gisteravond geen hoge energie tijdens de bijeenkomst.

Lichtwereld: “Dat is een hele goede vraag, maar het beeld wat je van het voelen van hoge energie hebt, is verkeerd. Wat belangrijk is om te weten, lieve Inge, is dat de energie die je kunt voelen tijdens gebed, meditatie en helingen inderdaad een hoge energie is; onze energie. Maar op het moment dat er gewerkt wordt aan coderingen, aan activaties is dat helemaal niet noodzakelijk. Dat geldt ook als je slaapt, daar weet je ook niets van. 

Het activeren van de coderingen en vullen met de juiste informatie speelt zich op een heel ander niveau af. Het is eigenlijk niet in een niveau te schetsen. Je kunt het het beste zien, dat het een hele andere manier van werken is. Dus de ruimte hoeft dan niet in een hoge energie te zijn en je hoeft de energie ook niet bij anderen te voelen.”

Kristallen en Lemurië

Inge: Hoe zit het met de codering in kristallen en Lemurië, is dat hetzelfde?

Lichtwereld: “Het is exact hetzelfde, het zijn alleen andere varianten. Door de hologrammen worden de coderingen geactiveerd en in beweging gebracht. Eigenlijk komt dan het proces op gang bij de mensen.”

Inge: Dus eigenlijk wordt iedereen gecodeerd en op zulke spirituele bijeenkomsten worden de codes geactiveerd.

Lichtwereld: “Dat klopt lieve Inge, maar eigenlijk zit er nog een laag tussen. Een grote groep mensen moet eerst een bepaalde bewustwording door voordat de codering zijn echte werk kan doen. Het heeft eigenlijk pas echt effect als ze aankomen in de vijfde dimensie. We hopen dat de mensen door deze activatie hun processen ingaan.”

Inge: Dus we zijn allemaal gecodeerd. Door activering van de codes worden de bewustwording processen van loutering en zuivering op gang gebracht en stijgt het energieniveau van de ziel. En hoe hoger het energieniveau van de ziel, hoe meer de codes hun werk kunnen doen.

En dan is er een derde groep mensen die door activatie met extra toevoeging van gebed of meditatie een extra kracht en grotere reikwijdte heeft. Ik moet nu denken aan de bijeenkomst van de Dalai Lama in de Rai. Hoewel de zaal groot was en de mensen op een grote afstand van hem zaten, werden velen geraakt en ontroerd.

Lichtwereld: “Dat is een mooi verhaal dat je nu invalt. Op dat moment heeft de Dalai Lama, en wij met hem, de harten van de mensen geopend of opener gezet en dat is gisteravond ook gebeurd. Het is precies hetzelfde.

Het wezenlijke wat gebeurde, is een verbonden activatie van hogere trillingsfrequenties die voor heel veel mensen simpelweg nog niet te begrijpen is. Er moet een bepaald kennisniveau zijn, bepaald bewustzijn, acceptatie en overgave willen wij dit ook goed kunnen uitleggen.

 

 

Er speelt zoveel dat deze keuzes elke dag opnieuw voor ons ingewikkelde afwegingen zijn. Want waar je informatie geeft, kan het ergens anders blokkeren.”

Verwijzing naar een andere channeling

De codes die in jullie worden geplaatst, vinden plaats in jullie trillingsveld. Dit kun je vergelijken, gek genoeg, met een chip. (Lichtwereld) Zie: Galactische Federatie


Verwijzing naar een andere channeling

Voor ons is het afhankelijk in welk energieniveau je leeft, hoe makkelijk wij door kunnen komen. Vanaf de 5e dimensie is onze wereld makkelijker voelbaar. (Lichtwereld) Zie: Uitstraling ziel

 

Terug naar “normale weergave”