Er is geen zelf en geen ander, het is allemaal één. (Lichtwereld)

Jezelf bevrijden

Lichtwereld: “De liefde is een overstijgende kracht. Door iemand in zijn geheel te ervaren met de wetenschap dat alles liefde is en bestaat uit een groter geheel van verschillende energielagen, maak je je los van de ander. Mensen zijn slechts een heel klein deel (Zie: zielsverwanten) van het hele universum, waarmee wij revolutie teweeg brengen. De grootste opdracht voor de mens is te leren ervaren dat het wezen op zich eigenlijk nietig is.

Er is geen zelf en geen ander, het is allemaal één. Ieder mens heeft donkere kanten, vooraf vastgelegd die hem in zijn weg zullen bewegen tot inzichten. Mensen zoeken de donkere kanten van de ander op en zullen het bekritiseren, om de eigen donkere kant te onderzoeken.

Pas als men de donkere kant bij de ander negeert, er geen aandacht aan geeft en de ander vanuit overstijgende liefde kan zien, komt de mens op een ander energieniveau. Mensen zullen ervaren dat er geen individu is. Conflicten, is het accent leggen op de donkere kant van de ander en heeft dus als doel jezelf te bevrijden.”

Terug naar “normale weergave”