Wees je bewust van je rol en kracht als lichtwerker. Alleen al door dát inzicht zul je sterker staan. (Lichtwereld)

Lichtwerkers, lichtdragers

Inge: Zoals vele anderen, werden wij geconfronteerd met heftige emotionele stukken uit het verleden, die nog aangezien, doorgemaakt en opgeruimd moesten worden. De hevigheid verraste ons maar ook het feit dat het stukken waren uit een ver verleden, waarvan we dachten dat we het al lang achter ons hadden gelaten. We vroegen de lichtwereld om een toelichting.

Lichtwereld: “Nu lieve dames er is inderdaad een hoop gaande. Wat ik jullie eerst wil vertellen is dat het natuurlijk een groot feest is om de liefde te ervaren van elke lichtwerker voor de lichtwereld. Er gaan nogal wat worstelingen gepaard om deze liefdesenergie goed te doorvoelen en dat blijft, want jullie zijn mensen. Maar toch is er wel een wezenlijke verandering.

Er is een transformatie naar een hogere dimensie, de dimensie waarin jullie soms al deels in verkeerden. Dat heb ik al eens vaker uitgelegd (zie: Je ziel is je uitstraling) want een bepaald deel van je ontwikkeling kan in een hogere dimensie zijn en andere delen kunnen nog uitgewerkt moeten worden in een lagere dimensie. Dat maakt ook dat je in bepaalde dingen veel verder bent dan in andere of dat het je veel gemakkelijker afgaat.

 

 

Wat het ingewikkelde is van zo’n transformatie, zijn de tegenkrachten. Tegenkrachten zijn de energieën die jou in wezen laag willen houden. Die werken dus niet mee aan bevrijding, die houden je laag bij de dimensie die voor hen goed is. Vaak is dat bij mensen die in een nog lagere dimensie zitten. Dan heb ik het over de tweede of de derde laag. Om los te komen van je oude patronen moet je ze doorleven en toestaan. Wat de laatste dagen gaande is, is dat er forse tegenkrachten bij jullie aanwezig zijn.”

Inge: Is dat alleen bij ons of is dat over de hele linie?

Lichtwereld: “Nee dat is niet alleen bij jullie dat is bij alle lichtwerkers die permanent naar de volgende dimensie transformeren. Deze transformatie vindt nu plaats om de trekkracht groter te maken, dat zal ik zo nog verder uitleggen. 

Om de laatste roest los te laten van jullie oude dimensie, is het zo dat je gewild of ongewild de confrontatie opzoekt met het oude. Je gaat dat doen, wat je heel veel pijn bezorgt, of je komt in de situatie waar je heel veel pijn van hebt.

De hevigheid heeft te maken met de enorm hoge frequentieverschillen waartoe we nu toegang krijgen. Daar is ruimte voor. Dus door bepaalde lichtstralen in de aarde zijn we in staat om onze energie diep naar binnen te werken, veel verder dan het ooit van te voren was.

En daarom is het belangrijk dat de lichtwerkers klaar staan, want de cirkel die om de aarde gemaakt is, zal door de lichtdragers versterkt worden en het zal een aanzuigende werking hebben op de lagere dimensies. Dit is nu al gaande, maar het zal zich gaan versnellen.”

Inge: Ik heb wel eens gelezen dat vanaf bepaalde hoge dimensies die zware energieën er niet meer zijn, die zogenaamde darklords.

Lichtwereld: “Ik weet wat je bedoelt en dat klopt maar dan hebben we het over de ultieme vorm van de menselijke verlichting.”

 

 

Inge: Jeetje dat klinkt als heel ver.

Lichtwereld: “Het zijn ook heel veel dimensies verder. Het is natuurlijk ook zo dat je niet voor niets in deze tijd geboren bent. Als je terug zou komen over 200 jaar dan is de vijfde dimensie misschien wel een van de laagste energieën. Dus zo in die tijdgeest moet je het een beetje zien, hoewel tijd in een lineaire variant niet bestaat. Het is circulair en het draait in wezen om elkaar heen, net zo goed dat je ziel veel levens heeft in dezelfde tijd. Het is een bijzonder fenomeen om voor hersenen te begrijpen. Wat is je volgende vraag lieve schat?”

Inge: Zoals ik het begrijp, is dat lichtwerkers die hevigheid doormaken zodat wij alle restanten hebben opgeruimd als de hevigheid bij de grootste groep mensen komt, want lichtwerkers zijn de voorlopers.

Lichtwereld: “Dat is helemaal zoals die is. Het is zo, dat die tegenkracht enorm wordt. Deze zal zijn uitwerking hebben op de lagere regionen. Want het strekt zich uit over een wisselgedeelte. Het is niet zo dat er een strakke lijn te trekken is tussen de dimensies.

En lieve Inge het klopt dat het grootste deel van de mensen een hele zware periode zal gaan doormaken. Eigenlijk hebben de lichtwerkers het veld geruimd, wederom. En ze zijn nog steeds heel hard nodig alleen niet zo zeer om te ruimen maar om in hun eigen licht te blijven. Het zal heel hard nodig zijn om veel te mediteren en contact te zoeken met andere lichtwerkers. Daarvoor worden er ook veel groepen samengebracht.

Er zijn ook bepaalde data waarop de opening naar de lichtwereld groter is, wederom ideaal om te mediteren. Het zal voor de lichtwerkers dus vooral gaan om hun energie hoog te houden en zich niet te laten raken door wat er om hen heen gebeurt, zodat ze het voorbeeld zijn en daar zullen andere mensen zich uiteindelijk aan optrekken.

 

 

Wat wij willen is dat jullie als lichtwerkers dichtbij elkaar blijven en goed voelen wanneer er verduidelijking of uitleg nodig is en dan bewust even de tijd nemen om het uit te werken. Dat is nodig om jullie energie hoog te houden en weer verder te kunnen. Wees dichtbij elkaar en als de lichtworkshops beginnen zal het allemaal een stuk makkelijker worden.”

Inge: Hoezo dan? Omdat de energie dan in een bepaalde frequentie samenkomt.

Lichtwereld: “Dat klopt, dan hebben we vanzelf de verbondenheid met elkaar.”

Inge: We praten nog na over de heftigheid. Gezien de heftigheid in onze eigen emoties, moet dit heel heftig worden bij het grootste deel van de mensen die nog nooit naar binnen zijn gekeerd. De negatieve emoties zullen ze afreageren op degenen die in hun kracht staan.

Lichtwereld: “Nou en of, het is natuurlijk het meest moeilijke als je zelf in pijn bent, om liefde te ervaren. Dus elke vorm van pijn zal gezet worden tegenover de liefde en dat is een feit. Wees ervan bewust en wees dichtbij elkaar.”

Inge: Wat bedoel je, dat tegenover liefde elke vorm van pijn gezet zal worden?

Lichtwereld: “Als er pijn ervaren wordt of onthechting – en voor het grootste deel zal het gaan over angst, verlies, angst voor verlies – dan zal het zo zijn dat als jullie liefde uitstralen, alles haaks tegenover die angst komt te staan. Dus je kan het eigenlijk zien als twee gelijke polen die elkaar proberen weg te duwen. Het is dus niet zo dat het hand in hand gaat, nee de kracht van de liefde zal moeten overwinnen. Het staat recht tegenover elkaar.”

(De lichtwereld schetst nu twee staven die elkaar afstoten en een sneeuwschuiver die de liefde voorstelt.) Inge: ‘Zo dit is heftig zeg.’

Lichtwereld: “Dat is het ook, maar wees bewust dat het goed komt. Op het moment dat je je daarvan bewust bent, zal je liefde zich vergroten.

 

 

Dus het is niet eng lieve Inge. Het is meer dat er van de lichtwerkers gevraagd wordt, om zich bewust te zijn van het enorme liefdeskanaal dat je als lichtdrager bent en niet in de valkuil van de mensheid te trappen want dát zal op de proef gesteld worden. En wees dan ook niet bang om fouten te maken, want het is natuurlijk niet zo dat lichtdragers geen mensen zijn. Dat mag en dat gaat ook gewoon gebeuren. Maar wees je bewust van je rol en van je kracht als lichtwerker. En alleen al door dát inzicht zul je sterker staan.”

Verwijzing naar een andere channeling

Lichtwereld: “Dat is het ook, maar wees bewust dat het goed komt. Op het moment dat je je daarvan bewust bent, zal je liefde zich vergroten.

Dus het is niet eng lieve Inge. Het is meer dat er van de lichtwerkers gevraagd wordt, om zich bewust te zijn van het enorme liefdeskanaal dat je als lichtdrager bent en niet in de valkuil van de mensheid te trappen want dát zal op de proef gesteld worden. En wees dan ook niet bang om fouten te maken, want het is natuurlijk niet zo dat lichtdragers geen mensen zijn. Dat mag en dat gaat ook gewoon gebeuren. Maar wees je bewust van je rol en van je kracht als lichtwerker. En alleen al door dát inzicht zul je sterker staan.”

Verwijzing naar een andere channeling

Veel lichtdragers worden ‘s nachts opgetild om de juiste informatie te ontvangen om het lichtwerk te doen. (Lichtwereld) Zie: Galactische Federatie

Terug naar “normale weergave”